Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Patient Summary

Για την ανάπτυξη Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, η Datamed ακολουθεί ασθενοκεντρική προσέγγιση, με σταδιακή διαμόρφωση ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (Η.Φ.Υ.). Οι λύσεις της Datamed βασίζονται στη λογική του ''episode of care'' και σε πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αντλούν στοιχεία ασθενών από επιμέρους πηγές δεδομένων του συστήματος υγείας και να επιτρέπουν στον ΗΦΥ να είναι πάντα προσβάσιμος από το γιατρό αλλά και από τον ασθενή.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Η Datamed έχει αναπτύξει το ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης φαρμακευτικών υπηρεσιών ''PPIS'' για το Υπουργείο Υγείας Κύπρου, ενώ είχε σημαντική ενασχόληση στο έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, μέσω της συνεργασίας της με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ. 

Περισσότερα

Μητρώα Ασθενών

Η Datamed, αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο της Υγείας και μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για ασθενοκεντρικά μοντέλα θεραπείας, σχεδιάζει και αναπτύσσει μητρώα ασθενών, ενσωματώνοντας όλα τα απαραίτητα ιδιαίτερα στοιχεία που ταιριάζουν ανά περίπτωση, για ασθενείς με κοινά χαρακτηριστικά (διάγνωση, εμφυτεύσιμο, θεραπεία, κίνδυνο για την ανάπτυξη μιας ασθένειας κλπ).

Περισσότερα