Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

PPIS - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMED

Η Datamed έχει αναπτύξει το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, PPIS, το οποίο προσφέρει σημαντικές λειτουργίες για τη διαχείριση της σχέσης του δημοσίου με τους πολίτες, συμβάλλοντας στην αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της διαδικασίας της συνταγογράφησης και στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το PPIS διαθέτει έξυπνο σύστημα ανάλυσης της απόκρισης του ασθενή στην φαρμακευτική του θεραπεία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και υποστηρίζοντας τις κλινικές αποφάσεις της συνταγογράφησης.

Εξορθολογισμός Δαπανών_ Μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων επιτρέπει την ανίχνευση της καταχρηστικής και παράνομης συνταγογράφησης, τον έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών νοσηλίων των ασφαλισμένων, αφού η καταχώρηση της συνταγής και στη συνέχεια η εκτέλεση αυτής γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και ελεγκτικά πρωτόκολλα, μειώνοντας ταυτόχρονα το διαχειριστικό κόστος και το κόστος εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ασφαλιστικό Ταμείο_ Μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής, on-line ή off-line, των αναλυτικών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στο ασφαλιστικό ταμείο να έχει πλήρη έλεγχο στις δαπάνες νοσηλίων. Τα στοιχεία που αποστέλλονται στο ασφαλιστικό ταμείο είναι τα πλέον αναλυτικά σε επίπεδο ιατρικής εξέτασης ανά εντολή υγειονομικής περίθαλψης και φαρμάκου ανά συνταγής.

Ανάλυση Δεδομένων_ Το ενσωματωμένο σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας του PPIS, μέσω ειδικού υποσυστήματος στατιστικοποίησης της πληροφορίας, επιτρέπει την εξαγωγή αναλυτικών πληροφοριών και συμπερασμάτων, ανά ασφαλισμένο, φαρμακοποιό, θεράποντα ιατρό, φάρμακο, νόσημα, καθώς και συνδυασμό των παραπάνω.  

Η Datamed έχει υλοποιήσει με τη χρήση του PPIS, με επιτυχία το έργο Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, σε συνεργασία με την ΙΒΜ Κύπρου. Ο σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Επεξεργασίας και Τιμολόγησης Συνταγών για την πλήρη μηχανοργάνωση του Τομέα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Επιπλέον, η Datamed είχε ενεργή συμμετοχή στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, μέσα από την συνεργασία της με τον ΟΤΕ.