Οι Λύσεις μας

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - HIS

Η Datamed, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της σε μεγάλα έργα πληροφορικής Υγείας και τις στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες της Πληροφορικής Υγείας, προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά μία σειρά Ολοκληρωμένων Λύσεων Μηχανογράφησης Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας, τόσο διεθνώς καταξιωμένων συστημάτων, όσο και λύσεων αναπτυγμένων από την Datamed.

Περισσότερα

Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα - LIS

Η Datamed προσφέρει κατά αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο τη σουίτα εφαρμογών της TECHNIDATA για την ολοκληρωμένη Μηχανογράφηση Εργαστηριών, με όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα υποσυστήματα, προσφέρωντας μια ενοποιημένη λύση, σε πλήρη διασύνδεση με όλα τα υποσυστήματα του εργαστηρίου.

Περισσότερα

Λύσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

H Datamed αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και τις προκλήσεις των καιρών για μεταρρύθμιση στο χώρο της ΠΦΥ, παρέχει γνώσεις, εργαλεία και υπηρεσίες που επιτρέπουν τη συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών για την υποστήριξη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και την προαγωγή της υγείας. Στο επίκεντρο της λύσης, βρίσκεται ο ασθενής και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, με τις συναφείς δραστηριότητες της ΠΦΥ να αποτελούν υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτόν.

Περισσότερα

m-Health & Telemedicine

Η Datamed προσφέρει καινοτόμες λύσεις mobile Health και Τηλεϊατρικής - Home Care. Υποστηρίζει την παρακολούθηση ασθενών από απόσταση με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και καλύπτει την ευρύτερη έννοια της τηλεϊατρικής. Επιπλέον, η Datamed παρέχει σειρά mHealth λύσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία κινητών (έξυπνα κινητά, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, κ.λπ.) για την πρόληψη, την παροχή ιατρικών πληροφοριών ή την παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών.

Περισσότερα

Ειδικές Εφαρμογές Υγείας

Η Datamed αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο των τεχνολογιών Υγείας, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες της, προσφέρει εξειδικευμένες εφαρμογές για τον χώρο της Υγείας, όπως φαρμακευτικό περιεχόμενο (drug content) για υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, εφαρμογές διαχείρισης αιμοδοσίας και μεταμοσχεύσεων, έξυπνα συστήματα καταπολέμησης της απάτης στον χώρο της Υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, λύσεις έξυπνων καρτών αλλά και πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων υγείας και ανάπτυξης εφαρμογών.

Περισσότερα

Λύσεις Διαλειτουργικότητας

Η Datamed παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και σύνδεση διαλειτουργικών εφαρμογών υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, που ορίζει ως διαλειτουργικότητα την ικανότητα διάσπαρτων και ανόμοιων οργανισμών να επικοινωνούν με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μέσα από επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν και μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής.

Περισσότερα

Content Management - Decision Support Systems

Η Datamed, μέσα από στρατηγικές με παγκόσμια αναγνωρισμένους παρόχους Content Management, τόσο στον χώρο τη υγείας, όσο και σε άλλους κλάδου, παρέχει πλέον στους πελάτες της έγκαιρες, συναφείς, διεξοδικά διασταυρωμένες και αμερόληπτες βάσεις διαχείρισης πληροφορίας πληροφόρησης (Content Management), με εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες λύσεις γι ενημέρωση, μελέτη, αλλά και υποστήριξη αποφάσεων.

Περισσότερα

Ψηφιοποίηση - Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Η Datamed, προσφέρει στους πελάτες της Ολοκληρωμένες Λύσεις Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης. Οι λύσεις αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να μετατρέψουν το συμβατικό αρχείο που διαθέτουν, σε ηλεκτρονική μορφή και να εκμεταλλευθούν πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής λύσης αρχειοθέτησης.

Περισσότερα

e-Government

Η Datamed προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των κρατικών δομών και υπηρεσιών.

Περισσότερα

e-Learning

H Datamed δραστηριοποιείται στην αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning),  προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της και ενσωματώνοντας στις υπηρεσίες της τεχνολογίες αιχμής, μέσω των υπηρεσιών e-learning η εταιρία μας ενισχύει τις προσπάθειες Οργανισμών και επιχειρήσεων να αυτοαναπτυχθούν και να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και την υποστήριξη ενδοοργανωσιακών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα