Διαχείριση Αποβλήτων

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το νέο business unit της Datamed, απορροφώντας την εταιρεία του ομίλου GreenActions Services και επεκτείνοντας το εύρος των δραστηριοτήτων της σε θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης, είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για τη Διαχείριση Αποβλήτων, εξειδικευμένες Μελετητικές Υπηρεσίες  στον τομέα του Περιβάλλοντος, αλλά και Τεχνική Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Έργων Υποδομής.

Datamed σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί στους πελάτες της τις πλέον περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες Συλλογής, Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικής και τηλεματικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της αφορούν τόσο στη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, όσο και στη διαχείριση αποβλήτων που σχετίζονται με ευρύτερους τομείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Στον τομέα της διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ), όπου η εταιρία μας εξειδικεύεται, εκμεταλλευόμενη τον υψηλό βαθμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας του στελεχιακού της δυναμικού, οι λύσεις που προσφέρει η Datamed περιλαμβάνουν πλήρη ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση των ΕΙΑ, πλήρη ιχνηλασιμότητα με χρήση των τεχνολογιών RFID, καθώς και εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η μακρά εμπειρία των μηχανικών, βιολόγων, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων και άλλων επιστημόνων που συνεργάζονται με την εταιρεία, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου, αλλά και η αξιοποίηση των πλέον πρόσφατων εξελίξεων και τάσεων στην περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία, μέσω της συμμετοχής και της συμβολής των στελεχών και των συμβούλων μας σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια, διασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.