Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Datamed, εμπλουτίζοντας το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε τομείς πέραν των στενών ορίων υλοποίησης λύσεων Πληροφορικής, παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, ωρίμανση έργων, σχεδιασμό και διαχείριση έργων, εκπόνηση μελετών και ερευνών, καθώς και αξιολόγηση έργων που έχουν αναλάβει οι πελάτες της.

Περισσότερα

Διάθεση Προσωπικού

Η Datamed παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού. Σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημιουργείται η ανάγκη για χρήση προσωπικού η απασχόληση του οποίου θα είναι βραχυχρόνια ή σε διακεκομμένες περιόδους. Αυτή η ανάγκη εξυπηρετείται με την υπηρεσία διάθεσης προσωπικού, μέσω της οποίας προσωπικό της εταιρείας απασχολείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Το εξειδικευμένο business unit της Datamed, το οποίο προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας του ομίλου ''GreenActions Services'' και επεκτείνοντας το εύρος των δραστηριοτήτων της σε θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης, είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για τη Διαχείριση Αποβλήτων, εξειδικευμένες Μελετητικές Υπηρεσίες  στον τομέα του Περιβάλλοντος, αλλά και Τεχνική Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Έργων Υποδομής.

Περισσότερα