Λύσεις Διαλειτουργικότητας

Η Datamed παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και σύνδεση διαλειτουργικών εφαρμογών υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, που ορίζει ως διαλειτουργικότητα την ικανότητα διάσπαρτων και ανόμοιων οργανισμών να επικοινωνούν με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μέσα από επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν και μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής.

Περισσότερα

medContent platform

medContent platform is a solution for big - data management in healthcare. It is designed to store, manage, query and exchange data using the most modern technologies and technical specifications to achieve high performance.

Περισσότερα

Think!EHR Platform

H Datamed αξιοποιεί τη στρατηγική συνεργασία της με τη Marand και πρωτοπορεί, προσφέροντας στην ελληνική αγορά την πλατφόρμα Think!EHR, που βασίζει τη φιλοσοφία της σε ανοιχτά δεδομένα, ανεξάρτητα από τους παρόχους εφαρμογών Υγείας, σχεδιασμένη για αποθήκευση, ανάκτηση και ανταλλαγή δεδομένων υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερα

TD-Harmony Suite

To TD-Harmony είναι ένα συμπύκνωμα σχεδιασμού νέας τεχνολογίας για την ενίσχυση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εργαστηρίου (LIS) , ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του.

Περισσότερα