Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - HIS

Η Datamed, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της σε μεγάλα έργα πληροφορικής Υγείας και τις στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες της Πληροφορικής Υγείας, προσφέρει στους πελάτες της Ολοκληρωμένα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα , που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, ενοποιώντας και αυτοματοποιώντας τις διάφορες λειτουργίες του νοσοκομείου, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων διαδικασιών του.

Περισσότερα

Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα - LIS

Η Datamed προσφέρει κατά αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο τη σουίτα εφαρμογών TDNexLabs (εξέλιξη της σουίτας TD-Synergy-TDLab//plus), που αποτελεί τη νέα λύση της TECHNIDATA για τη Μηχανογράφηση Εργαστηριών, με όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα υποσυστήματα, προσφέρωντας μια ενοποιημένη λύση, σε πλήρη διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του νοσοκομείου.

Περισσότερα

Οικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα - ERP

Η Datamed προσφέρει Ολοκληρωμένα Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), προσαρμοσμένα πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνικών νοσοκομείων και της ελληνικής νομοθεσίας, Η αρθρωτή δομή των συστημάτων εγγυάται τις βέλτιστες στρατηγικές επιλογές και επιχειρησιακές αποφάσεις των οργανισμών και περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών ενός σύγχρονου νοσοκομείου.

Περισσότερα

Σουίτα Εξειδικευμένων Υποσυστημάτων Utils-MED

Η σουίτα εξειδικευμένων νοσοκομειακών υποσυστημάτων UtilsMED, έχει αναπτυχθεί από την Datamed, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων. Η σουίτα UtilsMED είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ελληνικών και κυπριακών νοσοκομείων και διασυνδέεται πλήρως με τα υπόλοιπα υποσυστήματα των μονάδων υγείας (HIS, LIS, ERP, BI).

Περισσότερα

Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυϊας - ΒΙ

Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των κλινικών και οικονομικών δεδομένων που παράγουν τα νοσοκομεία , καθιστούν απαραίτητη την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης επιχειρησιακών και κλινικών αποφάσεων και χάραξης στρατηγικών από τη Διοίκηση. Η Datamed παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένα Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence), με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, διαδικασίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.

Περισσότερα