ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ
 
Η σουίτα εξειδικευμένων νοσοκομειακών υποσυστημάτων UtilsMED, έχει αναπτυχθεί από την Datamed, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων. Η σουίτα UtilsMED είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ελληνικών και κυπριακών νοσοκομείων και διασυνδέεται πλήρως με τα υπόλοιπα υποσυστήματα των μονάδων υγείας (HIS, LIS, ERP, BI). 
 
Με το UtilsMED, η Datamed καλύπτει πλήρως το σύνολο των διαδικασιών ενός σύγχρονου οργανισμού παροχής υπηρεσιών Υγείας, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες των νοσοκομείων.
Όλα τα υποσυστήματα υποστηρίζουν νέες τεχνολογίες αιχμής, ακολουθούν διεθνείς κωδικοποιήσεις και έχουν ανοικτή αρχιτεκτονική, ώστε να καθίσταται εφικτή η διασύνδεση τους με χρήση σύγχρονων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
 
Η σουίτα εφαρμογών UtilsMED αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:
 
Παραγγελίας Φαρμάκων – DrugMED
Παραγγελίας Υλικών – MatMED
Επικύρωσης Ατομικών Συνταγολογίων – VerMED
Έκδοσης Ιατρικού & Διοικητικού Εξιτηρίου – ExMED
Τιμολόγησης περιστατικών και υποβολής δαπανών προς Ασφαλιστικούς Φορείς – DmBill by datamed
Τιμολόγησης εξωτερικών ασθενών – AccountMED
Δημόσιου Λογιστικου – AccountMED Δημόσια Λογιστική Διαχείριση
Συγχώνευσης μητρώων ασθενών – Duplico
Έκδοσης αρχείων κίνησης νοσοκομείου που απαιτούνται από την ΕΛΣΤΑΤ – StatMED
Διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ για ανάκτηση Ηλ. Παραπεμπτικών – iOrders
Διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ για αποστολή και εκτέλεση Ηλ. Παραπεμπτικών – OrdersMED
Διασύνδεση με σύστημα Ηλεκτρονικών Αναγγελιών ΕΟΠΥΥ (αναγγελία εισιτηρίων/εξιτηρίων/διακομιδών)
Διασύνδεση με το σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ για την άντληση δημογραφικών και ασφαλιστικών δεδομένων βάσει του ΑΜΚΑ
Διασύνδεση με ΗΔΙΚΑ για την ανάκτηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 
Διαιτολογικό – DietMED 
Εκτυπωτικές – Στατιστικές αναφορές – ReportsMED
 
Τα παραπάνω υποσυστήματα λειτουργούν είτε αυτόνομα, είτε από κοινού, είτε σε πλήρη διασύνδεση με τα άλλα προϊόντα της Datamed (e-Medicare, MedContent), καθώς και με το medico//s-grk, το οποίο αποτελεί την εξελληνισμένη έκδοση του medico//s συνδυαζόμενου στην ίδια βάση δεδομένων με τη σουίτα εφαρμογών UtilsMED
Η Datamed αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της στο χώρο της υγείας και συνδυάζοντας τη με τεχνολογίες αιχμής, έχει δημιουργήσει μια σουίτα εφαρμογών ικανή και αναγκαία για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Ελληνικής και της Κυπριακής αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες turn-key λύσεις, ανεξάρτητες και πλήρως διαλειτουργικές με άλλες εφαρμογές. 
 
_ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΙΤΑΣ UtilsMED ΤΗΣ DATAMED ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ KAI ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ