Έρευνα & Ανάπτυξη

Ερευνητικά Έργα

Για την Datamed, η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για την τοποθέτηση της εταιρείας στην αιχμή των τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων. Μέσα από την ευρεία της συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Datamed επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες για τον χώρο της Υγείας και της Πληροφορικής γενικότερα.

 
Περισσότερα

Επιστημονικές Συνεργασίες

Στα πλαίσια του ερευνητικού της έργου και στην προσπάθεια της να βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, η Datamed συνεργάζεται με σειρά επιστημονικών φορέων και Ιδρυμάτων, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Περισσότερα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Datamed, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα πολιτικής και τεχνολογιών Υγείας.

Περισσότερα