Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας - Patient Summary

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATANED

Η Datamed, διατηρώντας στο επίκεντρο του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας τον Ασθενή, ακολουθεί στο σχεδιασμό του κάθε ΗΦΥ ασθενοκεντρική προσέγγιση και σταδιακά διαμορφώνει σε συνεργασία με τους πελάτες της την τελική δομή του κάθε φακέλου υγείας. 

_Οι λύσεις της Datamed βασίζονται στη λογική του επεισοδίου φροντίδας (episode of care) και σε πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας, προκειμένου να αντλούν στοιχεία ασθενών από επιμέρους πηγές δεδομένων του συστήματος υγείας και να επιτρέπουν στον ΗΦΥ να είναι πάντα προσβάσιμος από το γιατρό αλλά και από τον ασθενή.

Για κάθε ασθενή, πρωτεύουσα σημασία έχει το πρόβλημα υγείας του και η θεραπεία που χρειάζεται. Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου ο ασθενής παρακολουθείται από τον γιατρό διαχρονικά, βασικό δομικό συστατικό είναι το επεισόδιο φροντίδας (episode of care) για την θεραπεία ή την πρόληψη ενός προβλήματος υγείας. Σε ένα επεισόδιο φροντίδας, έχουμε επισκέψεις, διαγνώσεις, εξετάσεις, φαρμακευτική και μη αγωγή και άλλες παρεμβάσεις, πάντοτε με στόχο την καλύτερη θεραπεία.

Η φροντίδα που παρέχει ένας ή περισσότεροι επαγγελματίες υγείας μπορεί να γίνει σε μια ή περισσότερες επισκέψεις και για κάποια χρόνια πάθηση, πχ. το σακχαρώδη διαβήτη, το «επεισόδιο φροντίδας» διαρκεί από το πρώτο σύμπτωμα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέχρι και το τέλος της ζωής του ασθενή.

_Επισφραγίζοντας την υπεροχή και εμπειρία της στον τομέα των ΗΦΥ και μένοντας πιστή στο ασθενοκεντρικό μοντέλο, η Datamed, μέσω της συνεργασίας της με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ, έχει αναπτύξει τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ), για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, ο οποίος προοπτικά θα αποτελέσει τον Εθνικό Φάκελο Υγείας, καθώς επίσης το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Σ.Ι.Υ.) και πάλι μέσω της συνεργασίας της με τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ, για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Patient Summary.

Στην υλοποίηση του ΑΗΦΥ, ακολουθήθηκαν διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται κάνοντας χρήση του CDA (Clinical Document Architecture) format, το οποίο αποτελεί ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα πρότυπα του HL7. Τα CDAs που ανταλλάσσονται είναι μορφοποιημένα σε XML format και η δομή τους ακολουθεί το πρότυπο epsos, έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η διαλειτουργικότητα με άλλα ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα υγείας.

Ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του epsos, ορίστηκαν αντίστοιχα οι προδιαγραφές των CDAs του ΑΗΦΥ. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στα CDAs αρχεία χρησιμοποιούν τα root ids του epsos, τα οποία είναι επέκταση των HL7 CDA Release 2.0 και ASTM CCR (E 2369-05).