Οι άνθρωποι μας

 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Datamed είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί της, όπου συναντώνται επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις, ευρύ πεδίο δεξιοτήτων και εμπειρία που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η άρτια κατάρτιση των ανθρώπων της Datamed επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση έργων εθνικής εμβέλειας και εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της

 

 

 

 

 

 

Τα στελέχη μας

Ανέστης Χριστοδουλάκης

CEO & MANAGING DIRECTOR

 

Ο Ανέστης Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σύμβουλος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και την Ψυχολογία, στη Γαλλία. Στο παρελθόν, διετέλεσε επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, στις χώρες Lome και Λατινικής Αμερικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΕΛ. Είναι ο ιδρυτής της Datamed, κάτοχος του 100% των μετοχών της εταιρείας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Μανώλης Χριστοδουλάκης

VICE PRESIDENT INT. BUSINESS

 

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., υποψήφιος Διδάκτωρας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, στις Πολιτικές Επιστήμες και Πολιτική Οικονομία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Datamed. Εργάζεται στην Datamed από το 2015, αρχικά ως Project Office Director και από τον Απρίλιο του 2018 ως Σύμβουλος Διοίκησης, με αντικείμενο τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρίας και τη δραστηριότητα της εταιρίας εκτός Ελλάδας.

Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης

MEMBER OF THE BOARD

 

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (Health Economics) και στο Imperial (Investment and Wealth Management). Είναι μέλος του Δ. Σ. της Datamed και εργάστηκε στην εταιρεία από το 2015 έως τον Αύγουστο του 2018, ως Business Development Director, σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης, στρατηγικών συνεργασιών, αναζήτησης καινοτόμων λύσεων και προώθησης της εταιρείας.

Γρηγόρης Κατσίλας

MEMBER OF THE BOARD

 

Ο Γρηγόρης Κατσίλας είναι απόφοιτος της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΘνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική  από το University of East London. Διαθέτει μακρά εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στην διαχείριση σύνθετων και μεγάλων έργων. Εργάστηκε στην Datamed από το 2011 έως και το Δεκέμβριο του 2017 ως Project Manager Έργων Ερευνητικών, Τηλεϊατρικής και Συμβάσεων Υποστήριξης Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Τα τελευταία χρόνια, είναι μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Νίκος Ιωσήφ

MANAGEMENT CONSULTANT

 

Ο Νίκος Ιωσήφ είναι κάτοχος Bsc in Business Information Technology από το Coventry University με executive courses σε Business / Healthcare Management στο edX (Harvard University). Έχει εργαστεί για περισσότερα από 25 έτη σαν Γενικός και Εμπορικός Διευθυντής και έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων, κυρίως στους κλάδους της υγείας, της πληροφορικής/τεχνολογίας και των χρηματο- οικονομικών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και διοίκηση σύνθετων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως και σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και ανάπτυξης.

Αντώνης Πρεντάκης

CHIEF OPERATIONS OFFICER

 

Ο Αντώνης Πρεντάκης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής σχολής του Αριστοτέλειου Παν. Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παν. «Piere et Marie Curie» Paris VI, στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εργάζεται στην Datamed από το 2014, ως Τεχνικός Διευθυντής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής και έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.

Παν. Δημητρακόπουλος

CHIEF SALES OFFICER

 

Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρονικ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Εργάζεται στην Datamed από το 2005 και διαθέτει πολύχρονη εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων Υγείας (HIS, LIS, ERP, BI). 

 

Ηρακλής Γαλάνης

SERVICES DELIVERY MANAGER

 

Ο Ηρακλής Γαλάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Ξεκίνησε στη Datamed τον Ιούνιο του 2014 ως Consultant. Οικοδόμησε σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη μεγάλων και σύνθετων Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα Υγεία. Από τις αρχές του 2021 κατέχει, πλέον, τον ρόλο του Services Delivery Manager και είναι ο επικεφαλής μιας πολυπληθούς ομάδας  παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Απόστολος Παπίας

APP. DEVELOPMENT MANAGER

 

Ο Απόστολος Παπίας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με  ειδικότητα  Μηχανικού Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Ξεκίνησε στη Datamed τον Ιανουάριο του 2019 ως developer. Ανέλαβε και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την ανάπτυξη περιφερειακών και εξειδικευμένων εφαρμογών υγείας. Από τις αρχές του 2021 κατέχει, πλέον, τον ρόλο του Applications Development Manager και είναι επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης καθετοποιημένων εφαρμογών υγείας. 

Γιώργος Ντετόρο 

BUSINESS DEVELOPMENT ANALYST

 

Ο Γιώργος Ντελ Τόρο είναι πτυχιούχος της Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Embry-Riddle της Φλόριντα με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του la-Verne της Καλιφόρνια. Εργάζεται στην Datamed από τον Νοέμβριο του 2018. Διαθέτει 25 και πλέον χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων έργων Πληροφορικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σημαντική παρουσία στην ηλεκτρονική υγεία.

Χάρης Καρανίκας

R & D CONSULTANT

 

Ο Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας είναι eHealth Data Scientist, κάτοχος διδακτορικού Temporal Text Mining από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Συνεργάζεται με την Datamed από το 2014, σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτόμων λύσεων και ανάλυσης / προδιαγραφών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει διατελέσει επί σειρά ετών ειδικός σύμβουλος ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στάθης Αρέθας

PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER

 

Ο Ευστάθιος Αρέθας σπούδασε στο C3L της Στοκχόλμης προγραμματισμό και είναι πιστοποιημένος Java Developer από την Sun και την Oracle. Από το 2004 έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μεγάλο αριθμό έργων, ως developer. Εργάζεται στη Datamed από το 2014. Με τον ρόλο του Product Development Manager, είναι επικεφαλής ανάπτυξης του νέου state of the art HIS, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία της Datamed με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.

Αντώνης Δαμοράκης

TECHNICAL SUPPORT MANAGER

 

Ο Αντώνης Δαμοράκης είναι απόφοιτος της Σιβιτανιδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμών και Εγκαταστάσεων καθώς επίσης και των σχολών Δέλτα, με ειδικότητα Ηλεκτρονικού Ραδιο- τηλεοπτικών Συστημάτων Υπολογιστών. Εργάζεται στην Datamed από το 2001, ως  Τεχνικός, Consultant, IT Admin και Database Administrator. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων Μηχανοράφησης Νοσοκομείων (HIS, LIS, ERP, BI).

Γιάννης Κοράκης

LABORATORY SPECIALIST CONSULTANT

 

Ο Γιάννης Κοράκης είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών από το Western Michigan University. Εργάζεται στην Datamed από το 2001 ως Senior Consulatnt και έχει την ευθύνη υλοποίηση των έργων Μηχανογράφησης Εργαστηρίων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως developer, αναλυτής και technical specialist σε μεγάλα έργα Πληροφορικής και Πληροφορικής Υγείας, ενώ υπήρξε επικεφαλής ομάδων μηχανογράφησης περισσότερων από 30 εργαστηρίων στην Ελλάδα, Κύπρο και Ασία.

Μανώλης Μαράκης

ERP SPECIALIST CONSULTANT

 

Ο Μανώλης Μαράκης είναι απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής με  ειδικότητα  Ηλεκτρονικού Αυτοματισμών και Εγκαταστάσεων.  Εργάζεται στην Datamed από το 2012, ως  ERP Consultant. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων ERP στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και εξειδίκευση στην υλοποίηση ERP στον κλάδο της Υγεία. Ως ERP Specialist είναι υπεύθυνος τόσο για την υλοποίηση όσο και για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων ERP με τρίτα πληροφοριακά συστήματα.

Άγγελος Καϊάφας

SENIOR DEVELOPER

 

Ο Άγγελος Καϊάφας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Portsmouth, στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών. Διαθέτει  τριανταετή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και ιδιαίτερα στο χώρο της Υγείας. Συνεργάζεται με την Datamed από το 2003 ως Senior Developer σε εξειδικευμένα έργα, όπως τη διαχείριση μεταμοσχεύσεων και αιμοδοσίας.

Όλγα Ιωακείμ

DEVELOPER

 

Η Όλγα Ιωακείμ είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατευθύνσεις Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Πληροφοριακά Συστήματα. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στη Datamed από τον Οκτώβριο του 2020 ως Developer.

Νατάσα Μπόφτση 

SERVICES CONSULTANT

 

Η Νατάσα Μπόφτση είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Münster της Γερμανίας,. Εργάζεται στη Datamed από το 2021 ως HIS Consultant.

Μανώλης Κάρδαρης

DEVELOPER

 

Ο Μανώλης Κάρδαρης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Manchester Metropolitan University και κάτοχος μεταπτυχιακού από το ανώτατο πανεπιστήμιο του Αγ. Ανδρέα στο Εδιμβούργο. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο τομέα των web και mobile εφαρμογών. Εργάζεται στη Datamed από τον Οκτώβριο του 2021 ως Developer.

Μέμη Αννίνου

SENIOR FUNCTIONAL CONSULTANT

 

Η Μέμη Αννίνου είναι απόφοιτη του San Francisco State University (SFSU) με BSc Computer Science και ειδίκευση στον Σχεδιασμό Πληροφ. Συστημάτων.  Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε Ελλάδα και Αμερική, με 25 έτη στον σχεδιασμό και υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας. Εργάζεται στην Datamed από το 2014 ως Consultant.

Δημήτρης Συρίγος

SERVICES CONSULTANT

 

Ο Δημήτρης Συρίγος είναι απόφοιτος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πολυτεχνείο Κρήτης με  ειδικότητα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία μηχανικού – συμβούλου λογισμικού. Εργάζεται στη Datamed από τον Ιανουάριο του 2021, αρχικά ως Developer και πλέον ως σύμβουλος υπηρεσιών υποστήριξης.

Φοίβος Παναγόπουλος

SERVICES CONSULTANT

 

Ο Φοίβος Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά με ειδικότητα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστι- κών Συστημάτων Τεχνολογικών Εφαρμογών. Εργάζεται στη Datamed από τον Ιούλιο του 2020 ως Services Consultant.

Παρασκευή Μπουγουλιά

SERVICES CONSULTANT

 

Η Παρασκευή Μπουγουλιά είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατευθύνσεις ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακή έρευνα και οικονομικά πληροφορικής. Εργάζεται στη datamed από τον Οκτώβρη του 2021 ως Services Consultant..

 

Γιώργος Μυλιόρδος

DPO

 

Ο Γιώργος Μυλιόρδος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει 10ετή εμπειρία έρευνας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας και 20ετή εμπειρία στη διαχείριση τεχνολογικών έργων μεγάλης εμβέλειας. Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια «Διοίκηση μέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας», «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» και «Διασφάλιση Ποιότητας». Εργάζεται στην Datamed από το 2019 ως DPO.

Ελένη Μαραγκού

QUALITY ASSURANCE  

 

Η Ελένη Μαραγκού είναι απόφοιτη Ιδιωτικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών. Απο το 2006 και έπειτα έχει μετεκπαιδευτεί και έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στους τομείς Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας και της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS). Εργάζεται στην Datamed από το 2003 και πλέον είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Ποιότητας.

Μάνος Χριστοδουλάκης

DPO ASSISTANT

 

Ο Μάνος Χριστοδουλάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακά στη “Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων” από το “Mediterranean Agronomic Institute” και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ε.Μ.Π. Διαθέτει 15ετή εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο. Εργάζεται στην Datamed από τον Μάρτιο του 2021 ως βοηθός DPO.

 

Δημήτρης Κουτούγερας

C.F.O.

 

Ο Δημήτριος Κουτούγερας σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Οικονομική Διαχείριση. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΑΧ ACCOUNTING και σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων. Συνεργάζεται με την Datamed από το 1999 και έχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Αγγελική Βαμβακά

ADMINISTRATIVE MANAGER

 

Η Αγγελική Βαμβακά σπούδασε Οικονομική Διαχείριση Έργων και Λογιστικά, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Εργάζεται στη Datamed από το 1999 και είναι Υπεύθυνη των Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας, σε θέματα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Σύνταξης Φακέλων Διαγωνισμών.

Χαρίκλεια Πιτσούνη

ACCOUNTING MANAGER 

 

Η Χαρίκλεια Πιτσούνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κυρία μέτοχος και ιδρύτρια της εταιρείας ΤΑΧ ACCOUNTING. Από το 1999 εργάζεται στην Datamed ως Προϊσταμένη του Λογιστηρίου της εταιρείας.

Κατερίνα Φραγκιά

ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 

Η Κατερίνα Φραγκιά είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Rutgers University, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση και Oργανωσιακή Συμπεριφορά. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική και στη διοίκηση επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, του event planning και στην αξιολόγηση και διεκπεραίωση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων. Από το 2009 εργάζεται στην Datamed ως Γραμματέας Διοίκησης.