Οι άνθρωποι μας

 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Datamed είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί της, όπου συναντώνται επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις, ευρύ πεδίο δεξιοτήτων και εμπειρία που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η άρτια κατάρτιση των ανθρώπων της Datamed επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση έργων εθνικής εμβέλειας και εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της

 

 

 

 

 

 

Τα στελέχη μας

Τάσος Χριστοδουλάκης

CEO & MANAGING DIRECTOR

 

Ο Τάσος Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σύμβουλος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και την Ψυχολογία, στη Γαλλία. Στο παρελθόν, διετέλεσε επί σιερά ετών διευθυντικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, στις χώρες Lome και Λατινικής Αμερικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΕΛ. Είναι ο ιδρυτής της Datamed, κάτοχος του 100% των μετοχών της εταιρείας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αντώνης Μπιλλήρης

GENERAL MANAGER

 

Ο Αντώνης Μπιλλήρης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλ/γων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. και κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Εργάζεται στην DATAMED από το 2000, είναι μέλος του Δ.Σ., Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και διοίκηση σύνθετων έργων στον τομέα της υγείας, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα θέματα ποιότητας, ασφάλειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μανώλης Χριστοδουλάκης

PROJECT OFFICE DIRECTOR

 

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, στις Πολιτικές Επιστήμες και στην Πολιτική Οικονομία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Datamed και εργάζεται στην Datamed από το 2015, ως Project Office Director, με ενασχόληση σε θέματα διαχείρισης έργων και συμβάσεων της εταιρίας.

Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

 

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, στη Διεθνή Πολιτική και τα Οικονομικά Υγείας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Datamed και εργάζεται στην εταιρεία από το 2015, ως Business Development Director, σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης, διεθνών συνεργασιών, αναζήτησης καινοτόμων λύσεων και προώθησης της εταιρείας.

Δημήτρης Κουτούγερας

CHIEF FINANCIAL OFFICER

 

Ο Δημήτριος Κουτούγερας σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομική Διαχείριση. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΑΧ ACCOUNTING και οικονομικός και φορολογικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Συνεργάζεται με την Datamed από το 1999 και έχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Παναγιώτης Μαρκάτος

CTO

 

Ο Παναγιώτης Μαρκάτος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχικές σπουδές στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας μηχανογραφικών έργων. Εργάζεται στην Datamed από το 2014 και από τον Μάρτιο του 2017 είναι ο Τεχνικός Διευθυντή της εταιρίας.

Δημήτρης Κατσίρης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Ο Δημήτρης Κατσίρης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Brunel,με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Συστήματα Επικοινωιών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από το Ε.Μ.Π. και διαθέτει πιστοποίηση κατά PMP. Εργάζεται στην Datamed από το 2005 και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο. Από το 2012 είχε την ευθύνη του Τμήματος Υλοποίησης Έργων της εταιρείας, ενώ από τον Μάρτιο του 2017 είναι Σύμβουλος της Διοίκησης.

Χάρης Καρανίκας

RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER

 

Ο Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας είναι eHealth Data Scientist και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο του Temporal Text Mining από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ για δεδομένα υγείας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει διετελέσει επί σειρά ετών ειδικός σύμβουλος ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας. Συνεργάζεται με την Datamed από το 2014, σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, διεθνών συνεργασιών, αναζήτησης καινοτόμων λύσεων και ανάλυσης / προδιαγραφών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας.

Μαρία Τζίφα

TECHNICAL SUPPORT MANAGER

 

Η Μαρία Τζίφα είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείοy. Εργάζεται στην Datamed από το 2008, ενώ από το 2014 έχει την ευθύνη του Τμήματος Υποστήριξης της εταιρείας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υλοποίηση και διαχείριση έργων πληροφορικής, με έμφαση στον τομέα της υγείας (HIS, ERP, BI).

Γρηγόρης Κατσίλας

PROJECT MANAGER

 

Ο Γρηγόρης Κατσίλας είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Datamed από το 2011, ως Project Manager με αντικείμενο τη διαχείριση έργων και συμβάσεων, ενώ έχει και την ευθύνη του Τμήματος της εταιρείας που δραστηριοποιείται με τη Διαχέιριση Ιατρικών Αποβλήτων.

Αγγελική Βαμβακά

ADMINISTRATIVE MANAGER

 

Η Αγγελική Βαμβακά σπούδασε Οικονομική Διαχείριση Έργων και Λογιστικά, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Εργάζεται στη Datamed από το 1999 και είναι Υπεύθυνη των Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας, σε θέματα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Σύνταξης Φακέλων Διαγωνισμών.

Χαρίκλεια Πιτσούνη

ACCOUNTING MANAGER 

 

Η Χαρίκλεια Πιτσούνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κυρία μέτοχος και ιδρύτρια της εταιρείας ΤΑΧ ACCOUNTING. Από το 1999 εργάζεται στην Datamed ως Προϊσταμένη του Λογιστηρίου της εταιρείας.

Γιάννης Κοράκης

SENIOR CONSULTANT 

 

Ο Γιάννης Κοράκης είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών από το Western Michigan University. Εργάζεται στην Datamed ως Senior Consulatnt και έχει την ευθύνη υλοποίηση των έργων Μηχανογράφησης Εργαστηρίων, Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως developer, αναλυτής και technical specialist σε μεγάλα έργα Πληροφορικής και Πληροφορικής Υγείας, ενώ υπήρξε επικεφαλής ομάδων μηχανογράφησης περισσότερων από 30 εργαστηρίων στην Ελλάδα, Κύπρο και Ασία.

Γιάννης Καμπούρης

SENIOR CONSULTANT 

 

Ο Γιάννης Καμπούρης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Datamed από το 2006 στον τομέα υλοποίησης έργων, με πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας έργα πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων (HIS, LIS, ERP, BI), εργαστηρίων και συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας.

Άγγελος Καϊάφας

SENIOR DEVELOPER

 

Ο Άγγελος Καϊάφας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Portsmouth, στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών. Διαθέτει  εικοσαετή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και ιδιαίτερα στο χώρο της Υγείας. Συνεργάζεται με την Datamed από το 2003 ως Senior Developer σε εξειδικευμένα έργα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων, οι εξειδικευμένες εφαρμογές για τη διαχείριση των μεταμοσχεύσεων και της αιμοδοσίας.

Αντώνης Δαμοράκης

SYSTEMS ENGINEER 

 

Ο Αντώνης Δαμοράκης είναι απόφοιτος της  Σιβιτανιδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,  με ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμών και Εγκαταστάσεων και των σχολών Δέλτα, με ειδικότητα Ηλεκτρονικού Ραδιοτηλεοπτικών Συστημάτων – Υπολογιστών. Εργάζεται στην Datamed από το 2001, ως  Τεχνικός, Consultant, IT Admin και Database Administrator. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων Μηχανοράφησης Νοσοκομείων (HIS, LIS, ERP, BI).