Επιστημονικοί Συνεργάτες

“Στα πλαίσια του ερευνητικού της έργου και στην προσπάθεια της να βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, η Datamed συνεργάζεται με σειρά επιστημονικών φορέων και Ιδρυμάτων, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών έργων„

 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

 

Η στρατηγική συνεργασία της Datamed με το ΕΠΙΣΕΥ και το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει ως στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμοσμένων λύσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοαϊατρικής Τεχνολογίας. 

Πανεπιστήμιο Πειραιά

 

Η συνεργασία της Datamed με το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων (DataStories Lab) του ΠΑ.ΠΕΙ., έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με το μεγάλο όγκο δεδομένων και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και την υλοποίηση λύσεων που σχετίζονται με την αποτελεσματική και κλιμακούμενη διαχείριση των Big Data (συλλογή δεδομένων, τον καθαρισμό, την αποθήκευση, ευρετηρίαση, ανάλυση και την εξόρυξη γνώσης). Επιπλέον, η datamed συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη έξυπνων υπολογιστικών αλγορίθμων πρόβλεψης ιατρικών παθήσεων στα πλαίσια του έργου Transition.

Εργαστήριο ELTRUN Ο.Π.Α.

 

Το ELTRUN είναι το μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο Ερευνητικό Εργαστήριο στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001) για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Η συνεργασία με την Datamed καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, τόσο από την οπτική της ανάπτυξης καινοτομικών εφαρμογών όσο και αναφορικά με το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς (ερευνητικό έργο RFCure κλπ).

 

ΕΚΠΑ

 

Η Datamed συνεργάζεται με το τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας αναπτύξει το Εθνικό Μητρώο Παιδικής Παχυσαρκίας και στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Pedobesity, καθώς και με την Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Transition. 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

Η συνεργασία της Datamed με το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) ενισχύει σημαντικά το ρόλο της εταιρείας στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πόλος καινοτομίας στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας (ερευνητικό έργο Promise, Transition κλπ).

ΕΕΜΕΠΥ

 

Η Datamed συνεργάζεται με την ΕΕΜΕΠΥ, μέσα από ένα σύνολο δράσεων (εκπαιδευτικών, ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφαρμογών κ.λ.π.), προωθώντας την ανάπτυξη εργαλείων Ηλεκτρονικής Υγείας, όπως eHealth εφαρμογές για τον ιατρό και τον ασθενή, αξιοποιώντας την ιατρική με βάση τις ενδείξεις και τις κωδικοποιήσεις, τα κλινικά / διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και άλλα θέματα κλινικού και ιατρικού ελέγχου (clinical & medical audit).

 

ΙΝΒΙΤ

 

Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογία, έγκειται στο σχεδιασμό λύσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα Βιοιατρικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής.

HL7 Hellas

 

Η Datamed αποτελεί ιδρυτικό μέλος του HL7  Hellas, στρατηγικός στόχος του οποίου αποτελεί η θέσπιση κανόνων για τις κωδικοποιήσεις και τη διαλειτουργικότητα στο χώρο της Πληροφορικής Υγείας. 

ΕΣΠΥ

 

Η Datamed αποτελεί μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας, στρατηγικό στόχο του οποίου αποτελεί δικτύωση μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής Υγείας και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ αυτών.

 

ΙΙΒΕΑΑ

Η Datamed, επιζητώντας πάντα την επίτευξη επιστημονικής αριστείας, διατηρεί στρατηγική συνεργασία με το ΙΙΒΕΑΑ, με στόχο την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και την επίτευξη επιστημονικής αριστείας. Το ΙΙΒΕΑΑ είναι ένα από τα ελάχιστα Ιδρύματα στην Ευρώπη που συνδυάζει βασική και κλινική έρευνα και αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό φορέα στην Ελλάδα με αυτές τις δυνατότητες.