Ολοκλήρωση Έργου Big Data στον ΕΟΠΥΥ

Η Datamed, σε συνεργασία με τον όμιλο COSMΟΤΕ, ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού ...

Περισσότερα
Τρία Νέα Ερευνητικά Έργα για την Datamed

Η Datamed, ως Μέλος Κοινοπραξιών, υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας...

Περισσότερα
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας Datamed με EladHealth

Στρατηγική της Datamed αποτελεί η μεταφορά της διεθνούς καινοτομίας και του state-of-the-art...

Περισσότερα
Datamed και Μεταμοσχεύσεις

Η Datamed υπέγραψε νέα σύμβαση υποστήριξης και επέκτασης της λειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος TransMed που λειτουργεί παραγωγικά στον...

Περισσότερα
Νέο έργο της Datamed για το Υπουργείο Υγείας – Datamed και Διαλειτουργικότητα

Η Datamed, στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα e-Gov Now» ανέλαβε...

Περισσότερα
Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενής (ΑΗΦΥ) κάνει την εμφάνισή του, μαζί με την έναρξη λειτουργίας των πρώτων ...

Περισσότερα
Συμβάσεις της Datamed με Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Μετά την υπογραφή συμβάσεων με το 251 ΓΝΑ την προηγούμενη περίοδο, η Datamed υπέγραψε συμβάσεις υποστήριξης ...

Περισσότερα
Επαναπιστοποίηση της Datamed Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001/2013 και ISO 27799:20016

Στις 16-17/04/2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV Aurtia Hellas η επαναπιστοποίηση της....

Περισσότερα
Συμμόρφωση Datamed με GDPR

Aπό τις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection ...

Περισσότερα
Σύναψη Νέων Συμβάσεων

Η Datamed, με γνώμονα τη διαρκή βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά και την άμεση, αποτελεσματική και αξιόπιστη ανταπόκριση της στα...

Περισσότερα
Νέο Έργο της Datamed για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε Σύμβαση έργου για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ...

Περισσότερα