Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

“Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Datamed, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα πολιτικής και τεχνολογιών Υγείας„

 

 

 

 

 

Στατιστικοί Δείκτες Απόδοσης του Ωνασείου Κ. Κ. με τη Χρήση του Qlikview

Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ, Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ & Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ (2015). Στατιστικοί Δείκτες Απόδοσης του Ωνασείου Κ. Κ. με τη Χρήση του Qlikview. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Περισσότερα

How Pharmaceutical Cost Indicators Are Affected when Adjusted to Hospitals' Clinical Workload: Data Analysis for Greek NHS Hospitals

CHRISTODOULAKIS A., KARANIKAS H., BILLIRIS A., THIREOS E. (2015). ow Pharmaceutical Cost Indicators Are Affected when Adjusted to Hospitals' Clinical Workload: Data Analysis for Greek NHS Hospitals. ISPOR 18th Annual European Congress

Περισσότερα

Redesigning EHRs and Clinical Decision Support Systems for the Precision Medicine Era

MAGLOGIANNIS I., BILLIRIS A., KARANIKAS H., VALAVANIS I., PAPADODIMA O., CHATZIIONNOU A. & GOUDAS T. (2015). Redesigning EHRs and Clinical Decision Support Systems for the Precision Medicine Era. 16 International Conference for Engineering Applications of Neural Networks (EANN), Rhodes, 2015.

Περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Νοσοκομείων με τη Χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ, Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ (2015). Συγκριτική Αξιολόγηση Νοσοκομείων με τη Χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης. 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Περισσότερα

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ μετά από την Προσαρμογή τους στο Κλινικό Έργο

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ, Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ (2014). Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ μετά από την Προσαρμογή τους στο Κλινικό Έργο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Περισσότερα