Διεθνής Διάκριση για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Μετά το χρυσό βραβείο που πήρε ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) στα IMPACT BITE Awards στις 29/05/2019, ακολούθησε η διεθνής βράβευση και αναγνώριση.  Το συγκεκριμένο έργο που είχε προταθεί από τον ΣΕΠΕ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό WITSA Global ICT Excellence Awards 2019, βραβεύθηκε ως Merit Winner στην κατηγορία “Innovative ehealth Solutions. H τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του World Congress on Information Technology 2019, στις 8 Οκτωβρίου 2019, στην Αρμενία.

Η Datamed, ως Υπεργολάβος της Ένωσης εταιρειών “ΟΤΕ AE - Byte Computer ABEE” και σε συνεργασία μαζί τους, σχεδίασε και υλοποίησε με πλήρη επιτυχία για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ο οποίος θα αποτελέσει τον Εθνικό Φάκελο Υγείας. Η λύση αφορά όλους τους κατόχους ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ και αποσκοπεί στην προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Ο ηλεκτρονικός φάκελος συνοδεύει τον πολίτη στη “διαδρομή του” στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και περιέχει δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία, αναλυτικό ιστορικό υγείας, στοιχεία φαρμακευτικής αγωγής, εμβόλια, εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και αποτελέσματα αυτών.

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αναπτύχθηκε ως επέκταση του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ (έργο με κάλυψη 98% σε εθνικό επίπεδο, συμμετοχή ανά μήνα 11.000 φαρμακείων, 40.000 γιατρών, 6.000.000 ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 2.000.000 διαγνωστικών παραπεμπτικών, υπηρεσιών συνταγογράφησης σε 2.600.000 πολίτες, έκδοση παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις σε 1.000.000 ασθενείς) και διαθέτει μεταξύ άλλων και εξειδικευμένα υποσυστήματα εθνικής εμβέλειας, όπως Ηλεκτρονικό Σύστημα Ραντεβού (καθημερινά κλείνονται 25.000 ηλεκτρονικά ραντεβού), Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (Patient Summary), Πρόσβαση Ασθενούς στα Δεδομένα του (Patient Access), Συγκατάθεση Ασθενούς (Patient Consent). Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας σχεδιάστηκε με γνώμονα όλες τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του e-health και ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας.

Το συγκεκριμένο έργο βοηθάει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα και της Υγείας, στηριζόμενο στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση για την Ελλάδα, αλλά και για την Datamed, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής τελευταία 20 χρόνια και έχει ως στρατηγικό της στόχο την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εθνικών εφαρμογών υγείας.