Λύσεις Content Management - Decision Support Systems

Η Datamed, μέσα από στρατηγικές με παγκόσμια αναγνωρισμένους παρόχους Content Management, τόσο στον χώρο τη υγείας, αλλά όχι μόνο, παρέχει πλέον στους πελάτες της έγκαιρες, συναφείς, διεξοδικά διασταυρωμένες και αμερόληπτες βάσεις διαχείρισης πληροφορίας πληροφόρησης (Content Management), με εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες λύσεις γι ενημέρωση, μελέτη, αλλά και υποστήριξη αποφάσεων.

Ιατρική Πληροφόρηση - Medical Content_ Οι ολοκληρωμένες βάσεις ιατρικής  Πληροφόρησης (Medical Content) που προωθεί η Datamed απευθύνονται σε γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, αλλά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με στόχο την κλινική έρευνα. Σε αυτές τις βάσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν λεπτομερείς πληροφορίες για παθήσεις, για όλες τις ειδικότητες, συμπτώματα, προτεινόμενες εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα, δοσολογίες, guidelines, αλλά και πλήρες κείμενο, βιβλιογραφικές παραπομπές, πρόγνωση, κατάλογο φαρμάκων, μονογραφίες φαρμάκων, διασύνδεση με τις πλέον καταξιωμένες βάσεις δεδομένων για τους φαρμακοποιούς, αλλά και να βρουν πληροφοριακά φυλλάδια για ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω προσφέρονται και στην ελληνική γλώσσα.

Η πρόσβαση επιτυγχάνεται είτε μέσα από το ίδρυμα, είτε από οποιοδήποτε απομακρυσμένο υπολογιστή, με τη δημιουργία ατομικών κωδικών πρόσβασης. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ατομικούς  κωδικούς πρόσβασης και να χρησιμοποιήσουν την Κλινική Πληροφορία από το γραφείο ή το σπίτι τους, ακόμα και στο κινητό τους τηλέφωνο και το tablet.

Η Datamed, μέσα από τη συνεργασία της με διεθνείς οίκους πληροφόρησης, παρέχει επίσης ολοκληρωμένες βάσεις Πληροφόρησης (Content Management) για Πανεπιστήμια, Δημόσια Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες, αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε θέματα και πέραν της υγείας, επεκτεινόμενη και σε άλλους χώρους δράσης.