Μητρώα Ασθενών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΩΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMED

Τα Μητρώα Ασθενών αποτελούν οργανωμένα συστήματα που χρησιμοποιούν μεθόδους παρατήρησης για τη συλλογή ομοιόμορφων δεδομένων (κλινικών ή άλλων) για να αξιολογήσουν προσδιορισμένα αποτελέσματα για έναν πληθυσμό που ορίζεται από μία συγκεκριμένη νόσο ή κατάσταση και που εξυπηρετεί έναν προκαθορισμένο επιστημονικό, κλινικό, ή πολιτικό σκοπό.

_Η Datamed, αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο της Υγείας και μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για ασθενοκεντρικά μοντέλα θεραπείας, σχεδιάζει και αναπτύσσει μητρώα ασθενών, ενσωματώνοντας όλα τα απαραίτητα ιδιαίτερα στοιχεία που ταιριάζουν ανά περίπτωση, για ασθενείς με κοινά χαρακτηριστικά (διάγνωση, εμφυτεύσιμο, θεραπεία, κίνδυνο για την ανάπτυξη μιας ασθένειας κλπ).

Τα μητρώα της Datamed αποτελούν σημαντική πηγή για δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κλινικής απόδοσης, των τεχνολογιών υγείας ή των επιπτώσεων πολιτικών υγείας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και σε ορισμένες περιπτώσεις διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν καθοριστικά στην διαχείριση των ασθενών, με πλήρη σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Η Datamed αξιοποιώντας τόσο τα εργαλεία για ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων υγείας όσο και τα υποσυστήματα του Νοσοκομειακού συστήματος υγείας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης Μητρώων Ασθενών, έχοντας αναπτύξει και συντηρώντας μεταξύ άλλων το Εθνικό Μητρώο Παιδικής Παχυσαρκίας και το Εθνικό Μητρώο Μεταμοσχεύσεων.