eCW CCMR - Population Health Management

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ POPULATION HEALTH MANAGEMENT
 

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της με την eClinicalWorks, η Datamed μπορεί πλέον να προσφέρει στους οργανισμούς υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο το προϊόν eCW CCMR, την πιο διαδεδομένη λύση για Population Health Management, σύμφωνα με τον ορΑποθήκευσηγανισμό KLAS.
 

Analytics
 

 • Πίνακες κόστους: Απόκτηση πληροφοριών για το συνολικό κόστος νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών, το φαρμακείο και τις υπηρεσίες. Προσδιορισμός των ασθενών υψηλού κόστους/υψηλού κινδύνου και βοήθεια προς τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών και τους παρόχους υγείας, ώστε να δημιουργήσουν καλύτερα προγράμματα φροντίδας χάρη σε αναλυτικά δεδομένα κλειστού βρόχου (closed-loop analytics).
 • Δείκτες Κλινικής Ποιότητας: Αποτελέσματα παρόχων για δείκτες ποιότητας που προσδιορίζονται από τους πληρωτές. Οι πίνακες παρέχουν πληροφορίες για την απόδοσή σας σύμφωνα με διάφορους δείκτες
 • Population Health: Δημιουργία πινάκων κλινικής ποιότητας και οπτικοποίηση των δεδομένων υγείας πληθυσμού ανά ταχυδρομικό κώδικα και περιοχή, ανάλυση τοπικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις εθνικές τάσεις στον κλάδο της υγείας.
 • Ειδοποιήσεις: Παραμετροποιήσιμες ανά κοινότητα ή ανά ποιοτικά όρια, με πίνακες για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών 
   

Επαφή με τους ασθενείς
 

 • Παροχή πολύτιμων πληροφοριών στους οργανισμούς υγείας, μέσω στοχευμένων και ανώνυμων σχολίων, με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτίωση
 • Επαφή με τους ασθενείς μέσω εφαρμογών για smartphone
 • Επικοινωνία με τους ασθενείς μέσω φωνητικών και γραπτών μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων μέσα από τις εφαρμογές και λήψη των απαντήσεων των ασθενών στο σημείο παροχής φροντίδας

   

Προγραμματισμός φροντίδας
 

 • Πίνακες διαχείρισης μελών
 • Διαχείριση προγράμματος φροντίδας και αξιολόγηση κινδύνου
 • Πίνακες ασθενών για τον εντοπισμό κενών στη φροντίδα
 • Προβολή φακέλου υγείας κοινότητας ασθενών
 • Διαχείριση χρονοδιαγράμματος
   

Δίκτυο παραπομπών και αλλαγών παρόχου
 

 • Ανάπτυξη ασφαλούς δικτύου έμπιστων παρόχων για παραπομπές και ιατρικές επισκέψεις
 • Βιβλία διευθύνσεων για παρόχους εντός και εκτός του δικτύου
 • Σύνδεση και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των παρόχων που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε ή καμία εφαρμογή ΗΦΥ
 • Πίνακες διαρροής από το δίκτυο που αναφέρουν τις παραπομπές σε παρόχους εκτός του δικτύου


Πλατφόρμα συντονισμού φροντίδας — (eEHX)
 

 • Πλατφόρμα ενοποίησης κοινότητας που διαχειρίζεται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ βοηθητικών παρόχων υπηρεσιών υγείας (εργαστήρια, ακτινολογικά εργαστήρια, νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα), την ανταλλαγή δεδομένων υγείας σε τοπικό, κρατικό και περιφερειακό επίπεδο, τα μητρώα εμβολιασμών και τα συστήματα ΗΦΥ εξωτερικών ιατρείων
 • Integrated Enterprise Master Patient Index
 • Διαχρονική θεώρηση κάθε ασθενή στην κοινότητα
 • Λήψη σχολίων πληρωτών σχετικά με το κόστος και την αξιοποίηση
   

Γιατί να επιλέξετε το CCMR της eCW;
 

 • Ενιαία λύση – Ενοποιημένα αναλυτικά δεδομένα και ενοποιημένος συντονισμός φροντίδας σε μία ενιαία, κοινή πλατφόρμα
 • Περιεκτικό – Περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των νοσοκομείων, των παρόχων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, των παρόχων υγείας κατ' οίκον και των πρωτοβουλιών από κοινού εξοικονόμησης
 • Ανεξάρτητο από τον ΗΦΥ – Το CCMR μπορεί να διαχειριστεί την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην κοινότητα
 • Ευέλικτο – Τα στοιχεία του CCMR είναι διακριτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή συνδυαστικά για τη δημιουργία της σωστής λύσης στη σωστή τιμή για τον οργανισμό σας
 • Αξία – Το CCMR προσφέρει υψηλή αξία σε κάθε κοινότητα και επαναπροσδιορίζει την απόδοση της επένδυσης στον τομέα της υγείας αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαχείριση της φροντίδας και τη μείωση του κόστους σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας


_Εκατοντάδες οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν το CCMR της eClinicalWorks για τη διαχείριση της υγείας των κοινοτήτων τους
 

Οι οργανισμοί υγείας μπορούν πλέον να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους χάρη στην έλευση καινοτόμων μοντέλων παράδοσης και πληρωμής που αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία χρειάζονται μια λύση για τη μέτρηση, σύγκριση, πρόβλεψη και διαχείριση του κινδύνου, τη συμπλήρωση των κενών στον συντονισμό της φροντίδας, τη μέτρηση και βελτίωση των αποτελεσμάτων κλινικής ποιότητας, την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης φροντίδας και την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των ομάδων παροχής φροντίδας και των ασθενών.
 

Το CCMR της eCW αποτελεί τη λύση σε όλες τις παραπάνω ανάγκες των οργανισμών υγείας. Τα νέα μοντέλα απαιτούν από τον οργανισμό σας να υιοθετεί όχι απλά μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην φροντίδα ασθενών αλλά και μια ευφυή μέθοδο κατανόησης του πληθυσμού ασθενών και εντοπισμού των ευκαιριών και των προκλήσεων βάσει των οποίων πρέπει να ενεργήσετε. Η μείωση του κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και της εμπειρίας απαιτεί διαρκή σκληρή εργασία αλλά και ολοκληρωμένη, ευέλικτη και οικονομική τεχνολογία.
 
 

Population Health_aco
Population Health_p4p
Population Health_ccm
 _Tulane University_Success Story