Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για τη Θεραπεία Ασθενών με Μέσου-Ρίσκου Τοπικό Καρκίνο του Προστάτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ1, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΝΤΡΙΕ2, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ1, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ3, ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ1

1Datamed Α.Ε., Αθήνα,
2London School of Economics, London, UK,
3Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Περίληψη

Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τη σχέση κόστους οφέλους τριών χειρουργικών τεχνικών, για την αντιμετώπιση μέσου ρίσκου τοπικά εντοπισμένου (χωρίς μετάσταση) καρκίνου του προστάτη -της ρομποτικής προστατεκτομής, λαπαροσκοπικής προστατεκτομής και ανοιχτής ολικής προστατεκτομής- και να τις συγκρίνει με την ενεργή παρακολούθηση του καρκίνου, στη Μεγάλη Βρετανία.

Υλικό - Μέθοδος: Η μελέτη υλοποίησε δέντρα απόφαση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Markov, στο πρόγραμμα TreeAge Pro 2009, για τη διενέργεια της ανάλυσης κόστους οφέλους των υπό εξέταση τεχνικών αντιμετώπισης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν  προήλθαν από αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιλάμβαναν τόσο κλινικές δοκιμές, όσο τρίτες αναλύσεις κόστους-οφέλους και άλλες διαθέσιμες πηγές. Χρησιμοποιήθηκε χρονικός ορίζοντας 10 ετών και θεωρήθηκε ως ανώτατο όριο αποζημίωσης τα £30.000, σύμφωνα με το NICE 2008. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσαν άντρες 65 ετών, που διαγνώστηκαν με μέσου ρίσκου τοπικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης ήταν το κόστος ανά ποιοτικά-προσαρμοσμένο έτος ζωής (QALYs).

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης εμφανίζουν £1,246.39/QALY για την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, £347.28/QALY για την ενεργή παρακολούθηση, £1,467.66/QALY για τη λαπαροσκοπική προστατεκτομή και £1,819.19/QALY για την ρομποτική προστατεκτομή. Επιπλέον, η ρομποτική προστατεκτομή ήταν η αποδοτικότερη τεχνική ως προς το όφελος, ενώ η ενεργή παρακολούθηση η τεχνική με το μικρότερο κόστος. Παρόλαυτα, η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή ήταν αυτή με την υψηλότερη σχέση κόστους-οφέλους για ανώτατο επιθυμητό όριο αποζημίωσης τις £30.000. Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν ανεξάρτητα του ανώτατου επιθυμητού ορίου αποζημίωσης σε λογικά πλαίσια.

Συμπεράσματα: Η μελέτη συμπεραίνει πως για το εξεταζόμενο γκρουπ ασθενών, η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία. Το συμπέρασμα θεωρείται μεταφέρσιμο στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς παρόλες τις αποκλίσεις στις τιμές κόστους και στις τιμές οφέλους (QALYs), τα όρια που εξετάστηκαν ήταν ιδιαίτερα ευρέα, ώστε να υπερκαλύπτουν τυχόν αποκλίσεις.
 
 
 
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Δεκέμβριος, 2015”