Τηλεϊατρική & Κατ' οίκον Φροντίδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMED

H Datamed αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεϊατρικής και κατ' οίκον φροντίδας, παρέχοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εργαλεία για την υποστήριξη έργων απομακρυσμένης βοήθειας, ώστε να αποτελούν κόμβο εξυπηρέτησης πολιτών & ευπαθών ομάδων.

Οι λύσεις της Datamed συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε πολίτες/ασθενείς, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων.

Λειτουργούν επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης, με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής σε υφιστάμενες δομές (ΚΑΠΗ, Κέντρα Υγείας) μέσω του εξοπλισμού τους με Η/Υ, εκτυπωτές και έξυπνες ασύρματες ιατρικές συσκευές.

_Η Datamed, μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής καταγραφής και συλλογής ιατρικών δεδομένων, αυτοματοποιεί τη λήψη μετρήσεων, την καταγραφή και αποστολή δεδομένων κεντρικά, με στόχο την ενημέρωση του Φακέλου Φροντίδας Υγείας του κάθε πολίτη.

Η λύση της Datamed καταγράφει και παρακολουθεί από απόσταση ιατρικά δεδομένα και αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων πολιτών που επιθυμούν να παρακολουθούν την υγείας τους εύκολα και γρήγορα. Κάνει χρήση προηγμένων ιατρικών συσκευών, όπως Ηλεκτροκαρδιογράφος, Πιεσόμετρο, Γλυκοζόμετρο, Οξύμετρο, Σπιρόμετρο, και Θερμόμετρο, οι οποίες μέσω bluetooth αποστέλλουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αυτοματοποιώντας την όλη διαδικασία.


Telemedicine_Megalopolis
eclinicalmobile
healow_TeleVisits
portal