Δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας της Datamed στο «European Journal of Clinical Investigation»

Η επιστημονική μελέτη «Electronic registry for the management of childhood obesity in Greece» (P. Kassari et al., https://doi.org/10.1111/eci.12887), στην οποία συμμετείχε η ερευνητική ομάδα της Datamed, έγινε αποδεκτή από το διεθνούς απήχησης περιοδικό «European Journal of Clinical Investigation». 

Στη μελέτη αναλύεται η μεθοδολογία ανάπτυξης - υλοποίησης και ο τρόπος λειτουργίας του «Εθνικού Μητρώου για την πρόληψη και τη διαχείριση του υπερβολικού βάρους και την παχυσαρκία στην παιδική ηλικία και την εφηβεία». Το Πληροφοριακό Σύστημα που ανέπτυξε η Datamed με τελικό δικαιούχο το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", υλοποιήθηκε με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα με άλλες εθνικές υποδομές, καλύπτοντας ταυτόχρονα ζητήματα ασφάλειας. Στην εφαρμογή (http://app.childhood-obesity.gr) εγγράφονται παιδίατροι και γενικοί ιατροί, οι οποίοι μέσω αυτής έχουν δυνατότητα καθοδήγησης για περιστατικά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Παχυσαρκίας και περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων των ασθενών με σκοπό την αυτόματη εξαγωγή θεραπευτικής οδηγίας, καθώς και την ιστορική και στατιστική παρακολούθηση των στοιχείων που συλλέγονται. Με άλλα λόγια, καταγράφει τα δημογραφικά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό και  τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μάζας σώματος, σε παιδιά και εφήβους που προσέρχονται σε Παιδιάτρους ή Γενικούς Γιατρούς για οξέα ή χρόνια ιατρικά προβλήματα και καθοδηγεί με σαφήνεια τους Παιδιάτρους, Γενικούς Γιατρούς και άλλους επιστήμονες υγείας σχετικά με το πώς θα διακινήσουν ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί.

Στα πλαίσια της επιστημονικής μελέτης, έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 1.270 παιδιά και οι έφηβους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος συνέβαλε στη μείωση της παχυσαρκίας κατά 30% και της υπερβαρότητας κατά 35% εντός 1 έτους.

Το συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη αποδεικνύει  πως το «Εθνικό Μητρώο για την πρόληψη και τη διαχείριση του υπερβολικού βάρους και την παχυσαρκία στην παιδική ηλικία και την εφηβεία» είναι αποτελεσματικό στη διαχείριση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στις συγκεκριμένες ηλικίες.

Η ερευνητική ομάδα της Datamed την τελευταία δεκαετία επιδιώκει την εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και την διάχυση των αποτελεσμάτων. Έχει πλούσια δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και συνέδρια υψηλής στάθμης, οι οποίες έχουν τύχει σημαντικού αριθμού αναφορών. Από τα μέλη της αναπτύσσονται συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και διακεκριμένους επιστήμονες εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς. 

 

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από : 
Penio Kassari 1, Panagiotis Papaioannou 2, Antonis Billiris 3, Haralampos Karanikas 4, Stergiani Eleftheriou 3, Eleftherios Thireos 4,  Yannis Manios 5, George P. Chrousos 1, Evangelia Charmandari 1,6

1 Division of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, First Department of Pediatrics, National and Kapodistrian University of Athens Medical School, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

2 Department of Informatics, University of Piraeus, Piraeus, Greece

3 Datamed Systems Integration and Consulting Services, Athens, Greece

4 Athens Medical Society, Athens, Greece

5 Department of Nutrition-Dietetics, School of Health Science and Education, Harokopio University of Athens, Athens, Greece

6 Division of Endocrinology and Metabolism, Center of Clinical, Experimental Surgery and Translational Research, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece