Συμβάσεις της Datamed με Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Μετά την υπογραφή συμβάσεων με το 251 ΓΝΑ την προηγούμενη περίοδο, η Datamed υπέγραψε συμβάσεις υποστήριξης και επέκτασης λειτουργικότητας με το 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ (παράταση σύμβασης).

Στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία η Datamed αποτελεί προμηθευτή και συνκατασκευαστή της εξελληνισμένης έκδοσης των προϊόντων medico-grk-lic (για το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών και Ιατρικό Υποσύστημα) και TDLab//plus-grk-lic (για το Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων), καθώς και τον παραγωγό εξειδικευμένων εφαρμογών (υποσυστήματος τιμολόγησης, εφαρμογών Ιατρικού - Διοικητικού Εξιτηρίου, διασύνδεσης με το σύστημα αναγγελιών του ΕΟΠΥΥ, κυκλώματος ατομικών παραγγελιών φαρμάκων και υλικών, υποσυστήματος επικύρωσης συνταγών, του υποσυστήματος ανάκτησης παραπεμπτικών της Ηλεκτρονικής Συνταγρογράφησης, διαιτολογικού υποσυστήματος, κ.α.) 

Στρατηγική της εταιρίας αποτελεί η διασύνδεση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με τα έργα εθνικής εμβέλειας που έχουν υλοποιηθεί και στα οποία έχει σημαντική συνεισφορά η Datamed (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Εθνικό Σύστημα Ραντεβού, Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας).

Επίσης, το προσεχές διάστημα προσανατολίζεται στην πρόταση αναβάθμισης των εργαστηριακών λύσεων που λειτουργούν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με νέες εκδόσεις των εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων της Technidata που λειτουργεί στα παραπάνω Νοσοκομεία αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς συστήματα. Η Datamed διαθέτει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας για Ελλάδα και Κύπρο με την Technidata. Οι λύσεις της Technidata λειτουργούν με επιτυχία σε περισσότερες από 900 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 30 χώρες, διασυνδέουν περισσότερα από 15.000 ιατρικά μηχανήματα, εξυπηρετούν περισσότερους από 30.000 χρήστες ημερησίως και επεξεργάζονται καθημερινά περισσότερα από 150.000 εργαστηριακά δείγματα και 2.500.0000 εργαστηριακά αποτελέσματα. Οι νέες εκδόσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών μεταφέρουν την εμπειρία των εκατοντάδων εγκαταστάσεων διεθνώς, είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και διαπίστευσης και διαθέτουν εξειδικευμένα υποσυστήματα (Non Conformity, Ιστοπαθολογικό, Γενετική, Βιοτράπεζες).  

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία αποτελούν στρατηγικούς πελάτες της Datamed, η οποία έχει υλοποιήσει τη μηχανογράφηση των ιατρικών και εργαστηριακών υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας (401 ΓΣΝΑ, ΝΝΑ-ΝΝΠ, 251 ΓΝΑ, ΝΙΜΤΣ, ΝΝΚ, 414 ΣΝΕΝ, 216 ΚΙΧΝΕ).