Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

 

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενής (ΑΗΦΥ) κάνει την εμφάνισή του, μαζί με την έναρξη λειτουργίας των πρώτων Τ.Ο.Μ.Υ. (Τοπικές Μονάδες Υγείας) και φαίνεται να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. 
Η παρουσία του εθνικού αυτού συστήματος έγινε τις προηγούμενες ημέρες σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, παρουσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί για τη λειτουργία των Τ.Ο.Μ.Υ. 
Το σύστημα περιλαμβάνει και υποστηρίζει όλη τη δομή της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ που έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2017 (δημιουργία Τομέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ). Η δομή ξεκινά από τον επαγγελματία υγείας και καταλήγει στους εποπτεύοντες φορείς, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. 


 

Ως Μοναδικός Προσδιοριστής Χρήστη χρησιμοποιείται ο ΑΜΚΑ και η σύνδεση κάθε διαφορετικού χρήστη γίνεται με προσωπικούς κωδικούς. Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα συνοδεύει τον πολίτη στη «διαδρομή του» στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και περιέχει δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία, αναλυτικό ιστορικό υγείας, στοιχεία φαρμακευτικής αγωγής, εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και τα αποτελέσματα αυτών, αλλά και τα εμβόλια στα οποία έχει υποβληθεί (κυρίως στην περίπτωση των παιδιών). Ο,τι δηλαδή απαιτείται προκειμένου ένας γιατρός να έχει άμεση και πλήρη εικόνα για τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασθενής, αλλά και για να αποφεύγονται «διπλές» εξετάσεις. Στο άμεσο μέλλον, ο ίδιος ο πολίτης θα έχει διαδικτυακή πρόσβαση στον φάκελό του με τη χρήση μοναδικού κωδικού.
Το «φακέλωμα» με τις πρώτες ηλεκτρονικές καταχωρίσεις γίνεται από τον οικογενειακό γιατρό είτε των Τοπικών Μονάδων Υγείας είτε μελλοντικά από τον ιδιώτη –συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ– οικογενειακό γιατρό. Σημειώνεται ότι ήδη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η λειτουργία σε περισσότερες από πενήντα Τ.Ο.Μ.Υ.. Έως τον ερχόμενο Ιούνιο θα έχουν «ανοίξει» τουλάχιστον 100 μονάδες, ενώ συνολικά θα λειτουργήσουν 239 μονάδες σε αστικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ θα συμβληθεί με παθολόγους/γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους που θα καλύψουν ως οικογενειακοί γιατροί τον πληθυσμό σε περιοχές που δεν θα λειτουργήσουν ή δεν επαρκούν οι ΤΟΜΥ.
Εκτός από τον οικογενειακό γιατρό και φυσικά τον ίδιο τον πολίτη, πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο θα μπορεί να έχουν και άλλοι γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη χρήση των κωδικών που λαμβάνουν κατά την πιστοποίησή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας άλλου –πλην του οικογενειακού– γιατρού είναι να δώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεσή του ο πολίτης.

 
Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αναπτύσσεται ως επέκταση του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ (έργο με κάλυψη 98% σε εθνικό επίπεδο) και Ηλεκτρονικό Σύστημα Ραντεβού (καθημερινά κλείνονται 27.000 ηλεκτρονικά ραντεβού) και διασυνδέεται με μία σειρά άλλες εθνικής εμβέλειας εφαρμογές.
 

Η Datamed, σε συνεργασία με την Ένωση Εταιριών OTE - BYTE, και πιστή στον στρατηγικό της στόχο για ανάπτυξη και ολοκλήρωση εθνικών εφαρμογών υγείας, έχει υλοποιήσει με πλήρη επιτυχία, για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, στα πλαίσια του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού –eRDV, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε όλες πλέον τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πέραν της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, η ομάδα της Datamed, μέσω της ίδιας συνεργασίας της συμμετείχε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εθνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, όπως το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας, τον Εθνικό Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και τη Συγκατάθεση Ασθενή, εφαρμογές εθνικής εμβέλειας.