Νέο Έργο της Datamed για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Η Datamed, ως Υπεργολάβος της IBM Κύπρου, ολοκλήρωσε το έργο που ανέλαβαν για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), δημόσιο Νοσοκομείο ιδιωτικού δικαίου που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών ασθενών. Το νοσοκομείο διαθέτει Τμήμα υποστηρικτικής θεραπείας και Τμήμα χημειοθεραπείας, εξυπηρετεί ετησίως 2.500 νέους ασθενείς με εισαγωγή σε θαλάμους και θαλάμους ημερήσιας νοσηλείας και πραγματοποιεί 20.000 διαγνωστικές εξετάσεις. Επίσης στο νοσοκομείο εκτελούνται περίπου 120.000 εργαστηριακές εξετάσεις ετησίως για τις οποίες μέχρι τώρα το ΟΚΤΚ είχε σύμβαση με εξωτερικό ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο υποστήριζε το νοσοκομείο σε καθημερινή βάση. 
Σκοπός του έργου αποτελούσε ο σχεδιασμός λύσης ώστε οι εργαστηριακές εξετάσεις να καλύπτονται αποκλειστικά από τα εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων και συγκεκριμένα του Νοσοκομείου Μακαρίου και του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Για το σχεδιασμό της τεχνολογικής λύσης ελήφθησαν υπόψη τόσο χωροταξικά ζητήματα όσο και ζητήματα λειτουργικών υποδομών των δύο νοσοκομείων.

Συνοπτικά στο Μακάριο Νοσοκομείο, που καλύπτει και τις ανάγκες των δικών του ασθενών,  για την ικανοποίηση του έργου απαιτήθηκε η ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαστηριακού υποσυστήματος LIS στα εργαστήρια βιοχημείας και αιματολογίας. Με τον τρόπο αυτό τις πρωινές ώρες (7:30 -16:30) το σύνολο των αιματολογικών εξετάσεων και επείγουσες βιοχημικές για τις οποίες απαιτείται άμεσα αποτέλεσμα, διεκπεραιώνεται από τα εργαστήρια με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα στους γιατρούς του ογκολογικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε λιγότερο από 15 λεπτά. Οι υπόλοιπες εξετάσεις καθώς και όποιες παραγγελίες μετά τις 16:30, δρομολογούνται μέσω του κεντρικού LIS προς το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το Νοσοκομείο Λευκωσίας, ως το πλέον σύγχρονο και μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κύπρου διαθέτει εργαστήρια πλήρως μηχανογραφημένα που καλύπτουν όλο το φάσμα εργαστηριών εξετάσεων όπως Αιματολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία, Πυρηνική Ιατρική και Μικροβιολογία. Επίσης μέσω του εργαστηριακού υποσυστήματος LIS που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία για περισσότερα από 10 χρόνια, τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα για επισκόπηση από τους γιατρούς του ογκολογικού. 

Η κεντρικοποιημένη λύση δίνει τη δυνατότητα σε δεκάδες ιατρούς να επιλέξουν με κριτήριο την αμεσότητα και με γνώμονα πάντα το βέλτιστο για την υγεία του ασθενή το εργαστήριο εκτέλεσης. Επίσης, ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς εμπλουτίζεται με αποτελέσματα από 3 διαφορετικά Νοσοκομεία (Γ.Ν. Λευκωσίας, Μακάριο, Ογκολογικό) δίνοντας έτσι στους γιατρούς το πλεονέκτημα ανάκτησης του ιστορικού, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς. 
Η λύση της Datamed περιλαμβάνει πλήρη παραμετροποίηση, προτυποποίηση και διαλειτουργικότητα και αφορά σε όλες τις διαδικασίες της ροής των υπηρεσιών (δικαιώματα χρηστών, ταυτοποίηση ασθενών, παραγγελία εξετάσεων, δρομολόγηση και παραλαβή δείγματος, επικύρωση αποτελεσμάτων, αποστολή και εκτύπωση). Η λύση βασίζεται στο διεθνές πρότυπο Health Level Seven (HL7). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα καθώς η προτεινόμενη εφαρμογή έπρεπε να ενσωματωθεί τόσο με το υπάρχον σύστημα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όσο και με το νέο σύστημα του Μακάριου Νοσοκομείου. Παράλληλα όμως, η εφαρμογή έπρεπε να ενσωματωθεί και στην καθημερινή πρακτική των εργασιών τόσο του ογκολογικού όσο και των δύο άλλων νοσοκομείων χωρίς να επηρεάσει τις βασικές καθημερινές λειτουργίες ρουτίνας.
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται σχηματικά η ροή εργασίας της εφαρμογής που υλοποιεί η Datamed:

 

 


Για τη προσφερόμενη λύση η Datamed χρησιμοποίησε προϊόντα της Technidata με την οποία έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. 


Η Datamed, με την υλοποίηση της συγκεκριμένης λύσης επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την υπεροχή της σε μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας έργα στον τομέα της Πληροφορικής Υγείας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Η δυναμική παρουσία της Datamed στην Κύπρο μετρά ήδη 10 χρόνια κατά τα οποία έχει υλοποιήσει έργα εθνικής εμβέλειας. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η πλήρης μηχανογράφηση των Νοσοκομείων της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτά Κέντρων Υγείας, η Μηχανογράφηση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών όπου υλοποιώντας ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Επεξεργασίας και Τιμολόγησης Συνταγών για την πλήρη μηχανοργάνωση του Τομέα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας της Κύπρου και η διασύνδεση περισσότερων από 100 αναλυτών σε διάφορα νοσοκομεία της Κύπρου, μέσω των λύσεων Μηχανογράφησης Εργαστηρίων (LIS) που διαθέτει.