Νέα Ερευνητικά Έργα

Η Datamed εξασφάλισε την έγκριση και των τριών προτάσεων που υπέβαλε στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014–2020. Κύριος στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Οι προτάσεις για ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν με δικαιούχο την Datamed είχαν υποβληθεί στην παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» και έχουν σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιτροπές εξειδικευμένων επιστημόνων, ήταν συγκριτική και διενεργήθηκε με κριτήρια την Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence), την εμπειρία και αξιοπιστία του δικαιούχου, την ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).
 
 
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η υλοποίηση των παρακάτω έργων :
 
1. Transition που αποσκοπεί σε πολυεπίπεδη μελέτη του Δερματικού Μελανώματος, μέσω της ευφυούς συνδυαστικής ανάλυσης δημογραφικών, κλινικών, απεικονιστικών και μοριακών δεδομένων των ασθενών. Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολυεπίπεδος μοριακός χαρακτηρισμός ασθενών με μελάνωμα, για τον προσδιορισμό πιθανών κληρονομικών πολυμορφισμών που ενδέχεται να σχετίζονται με προδιάθεση για εμφάνιση της νόσου. Εκτός από την Datamed που είναι συντονιστής του έργου συμμετέχουν η Α΄ Δερματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Eργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 
2. Pedobesity, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί σύστημα καταγραφής, πρόληψης, εξατομικευμένης αντιμετώπισης και διαχρονικής παρακολούθησης όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα. Για την υλοποίησή του θα γίνει ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με τη σύμπραξη της Datamed με την Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Αθηνών (ΙΙΒΕΑ). 
 
3. Impilo που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής που θα διαχειρίζεται και θα υλοποιεί ιατρικά δεδομένα, μέσω της τεχνολογίας Blockchain. Η νέα εφαρμογή θα διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις γιατρών και ασθενών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πλατφόρμα δεδομένων, και θα αποτελεί ένα «παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο υγείας», προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ασθενείς και γιατρούς. Στο έργο συντονιστής είναι η Datamed και συμπράττει με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από το οποίο θα συμμετέχουν το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης και το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των ανωτέρω εγκεκριμένων έργων είναι περίπου 2.200.000 ευρώ.
 
Για την Datamed, η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για την τοποθέτηση της εταιρείας στην αιχμή των τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων. Μέσα από την ευρεία της συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Datamed επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες για τον χώρο της Υγείας και της Πληροφορικής γενικότερα.