Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Μεταμοσχεύσεων από την Πλατφόρμα Think!EHR της Marand


Η Marand,, μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας ιατρικών κωδικοποιήσεων και ανάπτυξης εφαρμογών υγείας Think!EHR, ανέλαβε για λογαριασμό του Eurotransplant, την υλοποίηση και συντήρηση εξειδικευμένου λογισμικού για τον σχεδιασμό, αποθήκευση, ανταλλαγή και ολοκληρωμένη διαχείριση κλινικών δεδομένων, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών.

Το Eurotransplant συγκεντρώνει δεδομένα από πολλά νοσοκομείο από όλη την Ευρώπη, διαχειριζόμενο κεντρικά την ευρωπαϊκή λίστα αναμονής ασθενών προς μεταμόσχευση, καθώς και τη διαδικασία κατανομής των μοσχευμάτων. Η διαχείριση ολοκληρωμένων μητρώων τέτοιου τύπου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας Think!EHR, λόγω της ουδετερότητας της ως προς τους επιμέρους κατασκευαστές λογισμικού (vendor-neutral platform approach), καθώς και της ορθολογικής υιοθέτησης του ευρωπαϊκού προτύπου OpenEHR. Με τη χρήση της πλατφόρμας, το Eurotransplant θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται ενιαία ως προς τα δεδομένα τους σειρά εφαρμογών και υποσυστημάτων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο της κρίσιμης πληροφορίας.

Το Eurotransplant είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την συστηματική διαχείριση του μητρώου μεταμοσχεύσεων και της διαδικασίας κατανομής των μοσχευμάτων, σε 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Η πλατφόρμα Think!EHR είναι μια πλατφόρμα δεδομένων υγείας σχεδιασμένη για την αποθήκευση, προσπέλαση, ανάκτηση και ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα (IHE, OpenEHR, κλπ), ανεξάρτητα από τον πάροχο λογισμικού εφαρμογών.

Η στρατηγική συνεργασία της Datamed με τη Marand, έχει αντικείμενο την αποκλειστική προώθηση καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής Υγείας, σε θέματα διαχείρισης μεγάλων δεδομένων υγείας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, βασισμένων σε ανοιχτά δεδομένα και διεθνή πρότυπα, μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών υγείας Think!EHR. Η πλατφόρμα Think!EHR έχει αποτελέσει επίσης τη βάση υλοποίησης μεγάλων έργων παγκοσμίως, όπως η Μηχανογράφησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Μόσχας, με περισσότερους από 20 εκ. ηλεκτρονικούς φακέλους Υγείας ασθενών.

Επιπρόσθετα, η Datamed αποτελεί τον προμηθευτή του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου και Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων.