Ασφάλεια Πληροφοριών Υγείας - Επιτυχής Επιθεώρηση της Datamed στο Πρότυπο ISO 27001:2013 και ISO:27799:2016


Στις 30/6/2017, ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV Austria Hellas η ετήσια επιθεώρηση της Datamed, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 27799:2016.

Το πρότυπο ISO 27001:2013 πιστοποιεί την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από πλευράς Datamed, όσον αφορά στο σχεδιασμό, προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Hosting, ενώ το ISO 27799:2016 την ασφαλή διαχείριση ιατρικών δεδομένων.

Η προσήλωση της Datamed στην ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Η ασφάλεια πληροφοριών και η διασφάλιση της ποιότητας αποτελούν προτεραιότητα για την Datamed, η οποία είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 13485:2015, ISO 27799:2016, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και τις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348, όσον αφορά στην ασφαλή διαχείριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το προσεχές διάστημα, η Datamed θα προχωρήσει σε πιστοποίηση των προϊόντων της, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που αφορά στο GDPR (General Data Protection Regulation) που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από το Μάιο του 2018.