Νέα Σύμβαση για τα Νοσοκομεία της Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε σύμβαση υπεργολαβίας με την IBM Κύπρου για την υποστήριξη των Πληροφορικών Συστημάτων που έχει εγκαταστήσει σε Μονάδες Υγείας της Κύπρου. Μέσω της σύμβασης αυτής, προσφέρεται ένα καθορισμένο πακέτο υπηρεσιών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τυχόν επεκτάσεις. Η Datamed, σε συνεργασία με την IBM έχει μηχανογραφήσει τα Νοσοκομεία Λευκωσίας και Αμμοχώστου (ERP, HIS, LIS, Διασύνδεση με PACS και ICU, ΒΙ, e-appointments) και τα Κέντρα Υγείας αυτών, ενώ εξειδικευμένες λύσεις της Datamed λειτουργούν στο σύνολο των Νοσοκομείων (Kεντρικοποιημένο Σύστημα Αιμοδοσίας, διασύνδεση όλων των Νοσοκομείων με Γ.Ν. Λευκωσίας για παραγγελία εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και επιστροφή αποτελεσμάτων, Μηχανογράφηση Φαρμακευτικών Υπηρεσιών).

Η συνεργασία της Datamed με την IBM είναι στρατηγικής σημασίας στο χώρο της Υγείας.

Το ύψος της σύμβασης ξεπέρασε το € 1.100.000.