Νέο Έργο στον ΕΟΠΥΥ


Η Datamed, σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ, και ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»
νέου συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας του ΕΟΠΥΥ.

Στα πλαίσια του έργου, Datamed και ΟΤΕ θα αναπτύξουν μια καινοτόμα ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει για πρώτη φορά στη διοίκηση και στα στελέχη του ΕΟΠΥΥ να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης των παρόχων υγείας.

Τα state-of-the-art εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) που θα εγκατασαθούν, με χρήση στοχαστικών μοντέλων και τεχνικών υπολογιστικής εκμάθησης, οδηγούν πλέον τον ΕΟΠΥΥ στη σύγχρονη εποχή της ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης αξιοποίησης του πλούτου των διαθέσιμων πληροφοριών, συνεισφέροντας στον εξορθολογισμό των δαπανών και τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στοιχεία πλέον κρίσιμα για το έργο του ΕΟΠΥΥ.

Η ευέλικτη και άμεση διάθεση της επεξεργασμένης πληροφορίας προς τρίτους φορείς για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς αλλά και η πρόσβαση σε εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω έξυπνης διαδικτυακής εφαρμογής, θα ολοκληρώσει το σύστημα επιχειρησιακής εφυίας του οργανισμού, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του και τη διαφάνεια των διαδικασιών και βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και εξυπηρέτησης προς τους Έλληνες ασφαλισμένους.

Σημαντικό επιπλέον στοιχείο του εν λόγω έργου αποτελεί η διασφάλιση της πλήρους διαλειτουργικότητας της έξυπνης πλατφόρμας με όλα τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ, αλλά και των λοιπών συνεργαζόμενων με αυτόν φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συλλογή σε πραγματικό χρόνο όλων των επιθυμητών δεδομένων.

Η Datamed  θεωρεί τη συνεργασία της με τον ΟΤΕ, για την από κοινού υλοποίηση εφαρμογών και λύσεων ηλεκτρονικής υγείας, στρατηγικής σημασίας. Έχοντας ήδη συμμετάσχει από κοινού στην ανάπτυξη των εθνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ (Patient Summary, ΑΗΦΥ, Συγκατάθεση Ασθενή, Πρόσβαση ασθενή στα δεδομένα του και Ηλεκτρονικό Ραντεβού) η Datamed επενδύει στη στρατηγική ανάπτυξης εθνικών εφαρμογών υγείας, αυτή τη φορά για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ.
Σήμερα, οι εφαρμογές εθνικής εμβέλειας που έχει υλοποιήσει η Datamed σε συνεργασία με τον ΟΤΕ εξυπηρετούν περισσότερους από 50.000 γιατρούς σε όλη την Ελλαδα, ενώ καθημερινά κλείνονται περισσότερα από 27.500 ραντεβού.