Η Datamed στο ΠΑΣΥΤΟΔ 2016


Μεταξύ 1 και 2 Νοεμβρίου, η Datamed συμμετείχε ως ασημένιος χορηγός, με εκθεσιακό χώρο και σειρά ομιλιών, στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη.
Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Μπιλλήρης, Αν. Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο " Επαναπροσδιορισμός Ρόλων για την Αξιοποίηση Έργων Εθνικής Εμβέλειας", ενώ ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Business Development Manager, ομιλία με τίτλο "Αναβάθμιση Ρόλου Ιατρών – Νοσηλευτών – Ασθενών στην ΠΦΥ με τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων".
Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να προωθήσει και να βελτιώσει τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διοίκηση και να προβάλλει τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.


Για τις περιλήψεις των ομιλιών διαβάστε παρακάτω

Επαναπροσδιορισμός Ρόλων για την Αξιοποίηση Έργων Εθνικής Εμβέλειας

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει ακολουθήσει τις εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής υγείας, με ένα σημαντικό αριθμό έργων να έχουν υλοποιηθεί, τόσο σε εθνικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο. Ενδεικτικά, έργα όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ (98% εθνική κάλυψη, 50.000 χρήστες, 2.900.000 ασθενείς / μήνα, 13.000 συνδεδεμένα φαρμακεία, 5.500.000 συνταγές / μήνα, ηλεκτρονικά ραντεβού : 600.000 / μήνα, Patient Summary, Patient Consent, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Μητρώο Χρόνιων Πασχόντων), τα έργα ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ και Ηλεκτρονικές Αναγγελίες - Διασύνδεση με σύνολο Μονάδων Υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα - , Φάκελος Υγείας Ασφαλισμένου), τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας – ΟΠΣΥ (13 έργα σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας), το έργο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Μηχανογράφηση Στρατιωτικών Νοσοκομείων), το ΒΙ Υπουργείου Υγείας, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής - ΕΔΙΤ (12 Νοσοκομεία και 30 σταθμούς εξυπηρέτησης σε Νησιά), έργα της ΕΔΕΤ (υλοποίηση cloud Υγείας για 30 Νοσοκομεία, Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας), αλλά και άλλες αποσπασματικές νησίδες μηχανογράφησης, άλλαξαν ριζικά το τοπία στην ηλεκτρονική υγεία στη χώρα μας.

Παρόλες όμως τις προϋποθέσεις για πλήρη εξορθολογισμό του συστήματος υγείας, έχοντας ως κινητήριο μοχλό την πληθώρα δεδομένων που παράγονται από τα ανωτέρω συστήματα, εκτός των προβλημάτων στο σχεδιασμό των έργων και τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν, επιχειρησιακές αδυναμίες δεν έχουν επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση τους (αναφερόμαστε στα επιτυχημένα έργα). Όσο δεδομένη θεωρείται στις μέρες μας η δυνατότητα τεχνικής διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, επικαλύψεις ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων, μη σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους και έλλειψη στρατηγικής στόχευσης σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και κεντρικού συστήματος, εμποδίζουν την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό τα δεδομένα, τουλάχιστον των συστημάτων εθνικής κάλυψης (ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ) και να διασφαλιστεί ο ορθότερος καταμερισμός των περιορισμένων πόρων. Ενδεικτικά, προτείνεται ο σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ΗΔΙΚΑ προτείνεται να αναλάβει τη διαχείριση των εθνικών ηλεκτρονικών εφαρμογών υγείας, με βασικό πυλώνα την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε πλήρη διασύνδεση με τις εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ. Ο  ΕΟΠΥΥ, ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας, προτείνεται να έχει την ευθύνη διαχείρισης των συνόλου των ασφαλιστικών δεδομένων των ασθενών, να αντλεί το σύνολο των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγρογράφησης, ώστε να μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο επί των δαπανών των παρόχων υπηρεσιών υγείας και τη δυνατότητα χάραξης στρατηγικής. Ο ρόλος του Υπουργείου πρέπει να είναι μακροσκοπικός και καθαρά ελεγκτικός σε εθνική κλίμακα. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την χάραξη των στρατηγικών και την εποπτεία της ορθής υλοποίησης τους από τους επιμέρους φορείς. Οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οφείλουν να ακολουθήσουν την ανωτέρω στρατηγική, καθιστώντας διαθέσιμα τα δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους (ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, Υπ. Υγείας). Κρίσιμος θεωρείται και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα και ιδίως των προμηθευτών Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, οι οποίοι οφείλουν να εναρμονιστούν στις κεντρικές κατευθύνσεις και στα πρότυπα διαλειτουργικότητας που θα σχεδιαστούν.


Αναβάθμιση Ρόλου Ιατρών – Νοσηλευτών – Ασθενών στην ΠΦΥ με τη χρήση Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων

Ο 21ος αιώνας, με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και τη διείσδυση αυτής στο σύνολο σχεδόν των κλάδων, άλλαξε ριζικά και δομικά τις ισορροπίες στη συντριπτική πλειοψηφία των αγορών, όπως τις γνωρίζαμε μέχρι τότε, διαμορφώνοντας νέους δυναμικούς stakeholders. Η δύναμη της ανατρεπτικής καινοτομίας (disruptive innovation) δε θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφο τον χώρο της υγείας, πόσο μάλλον αυτόν της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - ΠΦΥ.

Πάροχοι υγείας, σε όλο το εύρος της επιχειρησιακής αλυσίδας, από τον νοσηλευτή, τον γενικό ιατρό, μέχρι τον πλέον εξειδικευμένο γιατρό ενός εξειδικευμένου νοσοκομείου (π.χ. παιδιατρικό. αντικαρκινικό, καρδιοχειρουργικό, κλπ) έχουν στα χέρια τους εργαλεία που ενδυναμώνουν τον ρόλο τους, επιζητώντας να εκθρονίσουν τους περισσότερο εξειδικευμένους παρόχους και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μέρος της πίτας. Γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και νοσηλευτές, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων (Clinical Decision Support Systems, Clinical Drug Information Systems), μπορούν πλέον να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα των αναγκών των ασθενών. Σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί και ο ασθενής, ο οποίος με την άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε γνώση και πληροφορίες διεκδικεί κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της φροντίδας του.

Τίθεται εύλογα όμως το ερώτημα της ποιότητας των δεδομένων, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν πρόσβαση. Αυτό το ερώτημα έρχονται να λύσουν καινοτόμα εργαλεία κλινικής και φαρμακολογικής γνώσης, που παρέχουν στους γιατρούς, είτε πρόκειται για αγροτικούς γιατρούς απομακρυσμένων περιοχών, είτε ειδικευόμενους γιατρούς που αναζητούν εμπειρία, ή ακόμα και τους πλέον καταρτισμένους και έμπειρους γιατρούς, όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν, τη στιγμή που θα τις χρειαστούν (at the point of care), χωρίς να δαπανήσουν καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο τους και χωρίς να μεταβάλλεται στο ελάχιστο η υφιστάμενη ροή εργασιών τους, στον υπολογιστή, το tablet ή στο κινητό τους τηλέφωνο. Έτσι, διασφαλίζεται σε "νεκρό χρόνο" η δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση τους, αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτητικών περιστατικών.

Η τεκμηριωμένη γνώση που προσφέρεται απλά με το πάτημα λίγων κλικ, είναι αυτή που θα αλλάξει τις μέχρι τώρα ισορροπίες και θα επανακαθορίσει τους ρόλους των παρόχων υπηρεσιών υγείας στο μέλλον.

 

Files/PHOTOS/pasytod.JPG