Νέες Συμβάσεις

Τον περασμένο μήνα, η Datamed υπέγραψε σειρά συμβάσεων με τους πελάτες της, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας των Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων (ERP, HIS, LIS, Custom Λύσεις) που έχει εγκαταστήσει, καθώς και επέκτασης της λειτουργικότητας αυτών. Μέσω των συμβάσεων αυτών προσφέρεται ένα πακέτο υπηρεσιών με σταθερό τίμημα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τυχόν επεκτάσεις.

Η υπογραφή συμβάσεων υποστήριξης - επέκτασης αποτελεί στρατηγικό στόχο για την εταιρία.

Το ύψος των συμβάσεων αυτών ξεπέρασε τις € 200.000.