Συμμόρφωση Datamed με GDPR

Aπό τις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection ...

Περισσότερα
Σύναψη Νέων Συμβάσεων

Η Datamed, με γνώμονα τη διαρκή βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά και την άμεση, αποτελεσματική και αξιόπιστη ανταπόκριση της στα...

Περισσότερα
Νέο Έργο της Datamed για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε Σύμβαση έργου για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ...

Περισσότερα
Νέο Έργο της Datamed στην ΗΔΙΚΑ ως Υπεργολάβος της Ένωσης Εταιριών ΟΤΕ – ΒΥΤΕ

Η Datamed, ως Υπεργολάβος της Ένωσης Εταιριών ΟΤΕ-ΒΥΤΕ, συμμετέχει ενεργά ...

Περισσότερα
Νέα Ερευνητικά Έργα

Η Datamed εξασφάλισε την έγκριση και των τριών προτάσεων που υπέβαλε στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»...

Περισσότερα
Επενδύουμε στην εκπαίδευση και στηρίζουμε τους φοιτητές

Η Datamed, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Πληροφορικής Υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση...

Περισσότερα
Η Datamed Επενδύει στους Ανθρώπους της

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της Datamed, αποτελεί το ίδιο της το ανθρώπινο δυναμικό.

Περισσότερα
Προσεχή Συνέδρια – Εκδηλώσεις Στρατηγικών Συνεργατών

Την προσεχή περίοδο, η Datamed θα παραστεί με τους συνεργάτες της σε μια σειρά από...

Περισσότερα
Νέο Έργο στον ΕΟΠΥΥ

Η Datamed, σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ, και ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου...

Περισσότερα
Νέα Σύμβαση για τα Νοσοκομεία της Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε σύμβαση υπεργολαβίας με την IBM Κύπρου για την υποστήριξη των Πληροφορικών Συστημάτων που έχει εγκαταστήσει

Περισσότερα