Επέκταση του Π.Σ. Μεταμοσχεύσεων στο ΑΧΕΠΑ

Η Datamed, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ολοκλήρωσε την επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και...

Περισσότερα
Υπογραφή Νέας Σύμβασης της Datamed στο ΝΙΜΤΣ

Η Datamed υπέγραψε σύμβασης επέκτασης του Ιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος που λειτουργεί παραγωγικά...

Περισσότερα
Υπογραφή Σύμβασης της Datamed στο 401 ΓΣΝΑ

Η Datamed υπέγραψε σύμβασης επέκτασης του Υποσυστήματος Τιμολόγησης – Κοστολόγησης του Ιατρικού...

Περισσότερα
Newsletter - Τεύχος Νο 1

Παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, ιδιαίτερα για τον επιχειρηματικό κόσμο, η Datamed κάνει τη διαφορά, παραμένει υγιής, αναπτύσσεται και ...

Περισσότερα
Επαναπιστοποίηση Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001:2013

Στις 16/06/2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV Austria Hellas η επαναπιστοποίησης της Datamed σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο...

Περισσότερα
Παρουσίαση μελέτης στο 41ο Ετήσιο Παν. Ιατρικό Συνέδριο

"Συγκρητική Αξιολόγηση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, με Βάση το Μέγεθος τους, με Χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης...

Περισσότερα
Νέο έργο για το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Η Datamed υπέγραψε νέα σύμβαση με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα πλαίσια των δράσεων του Υποέργου 7 με τίτλο...

Περισσότερα
Παρουσίαση του Εθν. Μητρώου Παιδικής Παχυσαρκίας

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου της Datamed για τη "Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου...

Περισσότερα
Συμμετοχή της Datamed στο EU Horizon2020 DIACOMAN project

Η Datamed, στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και της αναζήτησης νέων καινοτόμων λύσεων και αξιοποιώντας...

Περισσότερα
Μελέτη της Datamed για το 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Δεκτή έγινε η μελέτη που υπέβαλε η ερευνητική ομάδα της Datamed, σε συνεργασία με τον Εθνικό...

Περισσότερα
ISO 27799, ISO 27001, ISO 9001:2008, ISO 13485:2012

Συμμόρφωση στο Πρότυπο ISO 27799, επαναπιστοποίηση με το πρότυπο ISO 27001, επιτυχής ετήσια επιθεώρηση στα Πρότυπα ISO 9001:2008......

Περισσότερα