Ολοκλήρωση του έργου για το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Η Datamed ολοκλήρωσε την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής...

Περισσότερα
Νέα Σύμβαση της Datamed με το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Η Datamed υπέγραψε νέα σύμβαση με το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", αντικείμενο της οποίας αποτελεί η μηχανογραφική υποστήριξη και η ...

Περισσότερα
Newsletter - Τεύχος No 2

Υπογραφή Νέας Σύμβασης της Datamed στο ΝΙΜΤΣ, 401 ΓΣΝΑ, ΓΝ Λακωνίας, ολοκλήρωση Bussiness Inteligence στο ΩΚΚ, ολοκλήρωση... on-line σύνδεσης του...

Περισσότερα
Υπογραφή Νέων Συμβάσεων της Datamed στο Γ.Ν. Λακωνίας

Η Datamed υπέγραψε συμβάσεις επέκτασης των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων που λειτουργούν...

Περισσότερα
Υποβολή Μελέτης στο 18o Ετήσιο Διεθνές Ευρωπαϊκό Συνέδριο ISPOR

Στα πλάισια των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και σε συνέχει των μελετών που παρουσιάστηκαν στο...

Περισσότερα
Ολοκλήρωση Ερευνητικού Έργου RF-Cure από την Datamed

H Datamed, στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνητικών της δραστηριοτήτων και της δέσμευσης της για έρευνα και...

Περισσότερα
Το Σύστημα Business Intelligence στο Ωνάσειο

Ολοκληρώθηκε από την Dataemed η υλοποίηση συστήματος Business Intelligence στο Ω.Κ..Κ. μέσω της διεθνούς πλατφμόρμας...

Περισσότερα
Ολοκλήρωση έργου "Εκκαθάριση και Αρχειοθέτηση των Φακέλων Νοσηλείας" στο ΝΙΜΤΣ

Η Datamed ολοκλήρωσε με επιτυχία και σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές και το ...

Περισσότερα
Επέκταση του Π.Σ. Μεταμοσχεύσεων στο ΑΧΕΠΑ

Η Datamed, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ολοκλήρωσε την επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και...

Περισσότερα
Υπογραφή Νέας Σύμβασης της Datamed στο ΝΙΜΤΣ

Η Datamed υπέγραψε σύμβασης επέκτασης του Ιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος που λειτουργεί παραγωγικά...

Περισσότερα
Υπογραφή Σύμβασης της Datamed στο 401 ΓΣΝΑ

Η Datamed υπέγραψε σύμβασης επέκτασης του Υποσυστήματος Τιμολόγησης – Κοστολόγησης του Ιατρικού...

Περισσότερα