Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας Datamed με EladHealth

Στρατηγική της Datamed αποτελεί η μεταφορά της διεθνούς καινοτομίας και του state-of-the-art...

Περισσότερα
Επαναπιστοποίηση της Datamed Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001/2013 και ISO 27799:20016

Στις 16-17/04/2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV Aurtia Hellas η επαναπιστοποίηση της....

Περισσότερα
Νέο Έργο της Datamed για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε Σύμβαση έργου για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ...

Περισσότερα
Νέο Έργο στον ΕΟΠΥΥ

Η Datamed, σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ, και ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου...

Περισσότερα
Νέα Σύμβαση για τα Νοσοκομεία της Κύπρου

Η Datamed υπέγραψε σύμβαση υπεργολαβίας με την IBM Κύπρου για την υποστήριξη των Πληροφορικών Συστημάτων που έχει εγκαταστήσει

Περισσότερα
Νέο Προϊόν TD-BactiLink για ‘’paperless λύση’’ στα Εργαστήρια Μικροβιολογίας

Η Technidata παρουσιάζει το TD-BactiLink, το καινοτόμο σύστημα νέας γενιάς για την ολοκληρωμένη....

Περισσότερα
Επιτυχής Πιστοποίηση της Datamed στα Πρότυπα ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007

Oλοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV AUSTRIA HELLAS η πιστοποίηση της...

Περισσότερα
Επιτυχής Πιστοποίηση του Ερευνητικού Έργου Promise

Ολοκληρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η επιτυχής πιστοποίηση του φυσικού και...

Περισσότερα
Η Datamed στη Θεραπευτική Συμμαχία

Παρουσίαση της Datamed για εργαλεία Κλινικού και Φαρμακολογικού Περιεχομένου - Lexicomp...

Περισσότερα
Νέo Website, Νέα Εταιρική Ταυτότητα...

Η Datamed αναβαθμίζει την επιχειρησιακή της εικόνα και το website της, ώστε να αντανακλά την ανάπτυξη της. Η Datamed, η...

Περισσότερα
Στρατηγική Συνεργασία Datamed - Wolters Kluwer CDI

Η Datamed υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Wolters Kluwer - Clinical Drug Information, παγκόσμιο ηγέτη της...

Περισσότερα